24 nov 2022 klocka 09.00 - 16.00

Alternativa kvävekällor och god markstruktur

Närbild på majs som växer på ett majsfält.

Välkommen till en träff med temat Alternativa kvävekällor och god markstruktur! Träffen anordnas av Hushållningssällskapet på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland.

På träffen kommer bland annat följande diskuteras:

  • Hur en bra markstruktur och väl fungerande odlingsjord kan öka tillgängligheten av växtnäring med möjlighet till ökad lönsamhet och minskad klimat- och miljöpåverkan.
  • Tillgång på handelsgödselmedel inför växtodlingssäsongen 2023.
  • Resultat från kvävemätningar samt kväveskördar vid gödsling med alternativa kvävegödselmedel i Värmland under växtodlingssäsongen 2022.
  • Kväve i olika former och vad som påverkar dess tillgänglighet.
  • Gödslingsrekommendationer med hänsyn till gränsvärden och tillgänglighet.
  • Olika alternativa produkter så som ammoniumsulfat, urea, slam, fibermull med flera. Hur dessa bör hanteras och användas för optimalt kväveutnyttjande. Lantbrukare berättar om erfarenheter och exempel från växtodlingssäsongen 2022.
  • Vikten av att hålla rätt pH-värde och förhållande i marken för god tillgänglighet av näringsämnen.
  • Slutsatser från dagen och diskussion om åtgärder inför växtodlingssäsongen 2023.

Medverkande

Representanter från Biototal, MEWAB, Lantmännen, SLU, Hushållningssällskapet med flera.

Var:
Kulturhuset KilArena, Industrigatan 1, 665 33 Kil
Kostnad:
Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika kostar 310 kr per person och betalas på plats.
Sista anmälningsdag:
17 nov 2022
Logotyper för Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Värmland, den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Greppa Näringen.

Anmälan

Anmäl dig till Daniel Hedeås på 070-829 19 94. Meddela vid anmälan till träffen om du har några allergier eller särskilda önskemål om kost.

Kontakt