Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

Allas barn – med fokus på barns rätt till trygghet och säkerhet

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en förmiddag om barnrätt. Vi anordnar en dag med syfte att öka kunskap om olika frågor som berör barn och barnets rättigheter och visa på barnrätt i praktisk tillämpning samt inspirera till aktiviteter, handling och ökad samverkan i länet. I år sammanfaller Se Mig-veckan med En vecka fri från våld vilket vi tar fasta på i programmet.

Program torsdag 24 november

09.00 Välkomna!

Moderator: Karin Hovdebo, pressansvarig, Länsstyrelsen Värmland

09:15 Tjejer måste sluta skicka bilder

ECPATs rapport Tjejer måste sluta skicka bilder vänder sig till vuxna i barns närhet och syftar till att öka förståelsen för hur pojkar idag ser på relationer, sex och sexuella övergrepp i en digital kontext. När en talar om sexuella risker och övergrepp på internet hamnar fokus lätt på flickor och flickors utsatthet. Det är dock tydligt att pojkar och flickor i stor utsträckning upplever sexuella gråzoner, kränkningar och brott på internet på olika sätt. Utgår vi enbart från flickornas upplevelser riskerar vi att pojkar – både som utsatta och som någon som utsätter andra – osynliggörs. Därför är det viktigt att förstå pojkarnas perspektiv och i denna rapport lyfter ECPAT pojkarnas röster.

Sophie Josephson, senior barnrättsrådgivare, ECPAT

10.00 Paus

10:15 Växa i Värmland

Växa i Värmland är ett universellt föräldraskapsstöd som Länsstyrelsen arbetat fram tillsammans med Region Värmland och fyra av länets kommuner. Syftet med Växa i Värmland är att främja god hälsa hos barn och unga genom att stödja föräldrar och viktiga vuxna i deras föräldraskap och bidra till goda relationer mellan föräldrar och barn. Pilottestandet har nu pågått en tid och vi delar med oss av de erfarenheter vi fått hittills.

Annika Andersson, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Värmland
Karin Lidén, samordnare brottsförebyggande arbete och föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen Värmland

11:00 Paus

11:15 Att fråga om våld vid hälsosamtalet hjälper barn att berätta

Barnkonventionens artikel 19 betonar barns rätt till skydd mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande av närstående. En central del i att kunna förebygga och motverka våld mot barn och ge utsatta barn tillgång till stöd är att det upptäcks.

Lisbet Engh och Ulla-Britt Eriksson berättar om sin studie där frågor om våld ingått i hälsosamtalet med elever i årkurs 1 på gymnasiet.

Lisbet Engh, filosofie doktor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet
Ulla-Britt Eriksson, docent i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet 

12:00 Avslutning

Var:
Digital sändning via Zoom
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
22 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 november klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt