21- 27 nov 2022 klocka 00.00 - 00.00

SeMig-veckan 2022

Bild på barn

Nätverket SeMig arbetar gemensamt för att uppmärksamma barns rätt i Värmland. Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter. Syftet med veckan är att öka kunskapen om barnkonventionen och barnrättslagen, och visa på barnrätt i praktisk tillämpning samt inspirera till aktiviteter, handling och ökad samverkan i länet. Här hittar du programmet för årets uppmärksamhetsvecka.

Nätverket SeMig består av: Agera Värmland, Bilda, BUFFF Värmland, IOGT-NTO, Junis, Länsstyrelsen Värmland, NBV, Rädda Barnen samt Svenska kyrkan - Karlstads pastorat.

Program för uppmärksamhetsveckan

Du hittar även programmet på Nätverket SeMigs webbplats.

Program till SeMig-veckan i PDF-format Länk till annan webbplats.

Tisdag 22 november

Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan

Tid: 10:00-11:30
Plats: digital föreläsning

Välkommen till ett digitalt seminarium om rättigheter i skolan som arrangeras av Agera Värmland. Vi får lyssna till antidiskrimineringsbyrån Uppsala som pratar om rättigheter i skolan utifrån sitt metodmaterial PraLin – praktiskt arbete med lika rättigheter och möjligheter, ett verktyg för trygghet och för det förebyggande arbetet mot diskriminering.

Föranmälan krävs, anmäl dig senast 18 november Länk till annan webbplats.

Författaren Sofia Sköld presenterar sin bok ”Signes Mamma är rädd för allting”

Tid: 18:30
Plats: Råda Ordenshus, Brobacksvägen 11

Sofia berättar också om sina egna erfarenheter som ledde fram till att boken kom till. Diskussion om frågor som finns i boken. Vi bjuder på fika.

Onsdag 23 november

Frukostseminarium: Junisledare Johnny Boström berättar om hur Junis arbetar med Barnkonventionen i sin verksamhet

Tid: 08:00-09:00
Plats: Folkets Hus i Skoghall, Skogåsvägen 3

Vi bjuder på kaffe/te och ostsmörgås. Anmäl dig till Johnny Boström senast den 21 november. Vid eventuella frågor, mejla Anna-Greta Johansson, Ordförande Junis Värmland, telefon 070-665 51 38.

Anmälan till Johnny Boström

Torsdag 24 november

Frukostseminarium: Junisledare Johnny Boström, berättar om hur Junis arbetar med Barnkonventionen i sin verksamhet

Tid: 08:30-09:30
Plats: Biblioteket Kulturhuset Storfors

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Anmälan dig till Lena Andersson senast 21 november. Vid eventuella frågor, mejla Anna-Greta Johansson, Ordförande Junis Värmland, telefon 070-665 51 38.

Anmälan till Lena Andersson

Allas barn – med fokus på barns rätt till trygghet och säkerhet

Anmälan till Allas barn Länk till annan webbplats.

Tjejer måste sluta skicka bilder (en del av Allas barn)

Tid: 09:15-10:00
Sophie Josephson, senior barnrättsrådgivare, ECPAT

ECPATs rapport Tjejer måste sluta skicka bilder vänder sig till vuxna i barns närhet och syftar till att öka förståelsen för hur pojkar idag ser på relationer, sex och sexuella övergrepp i en digital kontext. När en talar om sexuella risker och övergrepp på internet hamnar fokus lätt på flickor och flickors utsatthet. Det är dock tydligt att pojkar och flickor i stor utsträckning upplever sexuella gråzoner, kränkningar och brott på internet på olika sätt. Utgår vi enbart från flickornas upplevelser riskerar vi att pojkar – både som utsatta och som någon som utsätter andra – osynliggörs. Därför är det viktigt att förstå pojkarnas perspektiv och i denna rapport lyfter ECPAT pojkarnas röster.

Växa i Värmland (en del av Allas barn)

Tid: 10:15-11:00
Annika Andersson, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Värmland och
Karin Lidén, samordnare brottsförebyggande arbete och föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen Värmland

Växa i Värmland är ett universellt föräldraskapsstöd som Länsstyrelsen arbetat fram tillsammans med Region Värmland och fyra av länets kommuner. Syftet med Växa i Värmland är att främja god hälsa hos barn och unga genom att stödja föräldrar och viktiga vuxna i deras föräldraskap och bidra till goda relationer mellan föräldrar och barn. Pilottestandet har nu pågått en tid och vi delar med oss av de erfarenheter vi fått hittills.

Att fråga om våld vid hälsosamtalet hjälper barn att berätta (en del av Allas barn)

Tid: 11:15-12:00 (digital föreläsning)
Lisbet Engh, filosofie doktor i folkhälsovetenskap och
Ulla-Britt Eriksson, docent i folkhälsovetenskap

Barnkonventionens artikel 19 betonar barns rätt till skydd mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande av närstående. En central del i att kunna förebygga och motverka våld mot barn och ge utsatta barn tillgång till stöd är att det upptäcks.

Hör Lisbet Engh och Ulla-Britt Eriksson berätta om sin studie där frågor om våld ingått i hälsosamtalet med elever i årkurs 1 på gymnasiet.

Fredag 25 november

Filmvisning: Emilia

Tid: 09:00-10:30
Plats: Bufffs lokal, Drottninggatan 38, Karlstad

Bufff bjuder in till filmvisning, föreläsning och frukost. Filmen som kommer visas heter Emilia och handlar om hur ett frihetsberövande påverkar Emilia och hennes lillebror Simon. Filmen bygger på barns egna upplevelser och berättelser. Efter filmen kommer Bufff informera om sin verksamhet och om hur Bufff kan vara en trygg mötesplats för barn och ungdomar inom målgruppen. Vi bjuder på frukostfralla, kaffe och te. Anmälan dig till Bufff senaste 22 november.

Anmälan till Bufff

Lördag 26 november

Det stora barnkalaset

Det stora barnkalaset anordnas i Karlstads och Årjängs kommuner. Gå in på respektive kommuns webbplats för mer information.

Var:
Se programmet
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt