Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 okt 2022 klocka 09.00 - 10.00

Frukostwebbinarium om hållbar konsumtion – den textila värdekedjan

Under hösten arrangerar RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) en serie frukostwebbinarier om hållbar konsumtion, tillsammans med nationella myndigheter. Höstens andra webbinarium handlar om den textila värdekedjan – möjligheter och utmaningar.

Naturvårdsverket berättar om miljö och klimatproblematiken kopplat till den textila värdekedjan och hur vi alla kan bidra till att lösa utmaningarna. Dessutom ger Naturvårdsverket en omvärldsbevakning av de viktigaste och mest intressanta initiativen kopplat till EUs Textilstrategi, samt vad som händer nationellt på textilområdet.

Föreläsare

Medverkar gör Rebecca Uggla och Yvonne Augustsson, sakområdesansvariga inom textil hos Naturvårdsverket.

Målgrupp

Detta frukostwebbinarium riktar sig främst till miljö- och hållbarhetsstrateger, eller motsvarande, på såväl kommuner, regioner som länsstyrelser.

Arrangör

RUS står för regional utveckling och samordning i miljömålssystemet och drivs av länsstyrelserna. RUS stödjer, vägleder och samordnar länsstyrelsernas och även Skogsstyrelsens arbete och det regionala och lokala arbetet i miljömålssystemet. Denna aktivitet arrangeras av RUS i samarbete med Naturvårdsverket.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats

Var:
Digitalt webbinarium, länk skickas via e-post till de som anmält sig
Kostnad:
Det är kostnadsfritt att delta
Sista anmälningsdag:
20 okt 2022

Kontakt