17 okt 2022 klocka 13.00 - 15.30

Seminarium om digitalisering av detaljplanprocessen

Länsstyrelsen, Boverket och Lantmäteriet bjuder in till ett seminarium om de nya föreskrifterna om digitala detaljplaner och arbetet med den Nationella Geodataplattformen. Seminariet vänder sig till alla som jobbar med detaljplanprocessen i länet.

Från den 1 januari gäller de nya föreskrifterna som påverkar alla som arbetar i samhällsbyggnadssektorn och är ett steg mot regeringens mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Boverket kommer under seminariet berätta och svara på frågor om digital detaljplan, de nya föreskrifterna för detaljplan och planbeskrivning, allmänna råd för redovisning av detaljplan och föreskrifterna vid ändring av detaljplan. Lantmäteriet beskriver nyttan med digitala detaljplaner i den nationella geodataplattformen, berättar om status i dagsläget och beskriver den fortsatta utvecklingen med tillkommande nya datamängder.

Seminariet kommer hållas digitalt i plattformen Skype. Länk och instruktioner kommer via mejl till anmälda deltagare.

Eventuella frågor om seminariet skickas till wenxuan.zhang@lansstyrelsen.se.

Var:
Digitalt, Skype-länk skickas till anmälda deltagare
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
10 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt