• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

07 okt 2022 klocka 09.30 - 14.15

Inbjudan till dialogmöte om planering för förnybar energi

Den 7 oktober bjuder vi in representanter från Värmlands kommuner samt Region Värmland till ett dialogmöte. Mötet sker på plats i Länsstyrelsen Värmlands lokaler på Våxnäsgatan 5 i Karlstad. Vi ser fram emot en öppen och givande dialog där samtliga kommuner är representerade. Anmälan senast den 30 september.

Sveriges mål är att nå 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 och den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad pekar ut vindkraft som en betydande energikälla. Värmlands regionala åtgärdsprogram för miljömålen lyfter Förnybar energi i fysisk planering som ett prioriterat åtgärdsområde. Länsstyrelsen är nu inne i slutfasen av projektet Planera i medvind – vindbruksplanering för lokal förankring. Under 2022 påbörjas dessutom en regional vindkraftsanalys i samverkan med Dalarnas län.

Program

09:00 – 09:30 Registrering och morgonfika

09:30 – 10:00 Inledning

Länsstyrelsen välkomnar deltagarna och informerar om resultat från projektet Planera i medvind – Vindbruksplanering för lokal förankring.

10:00 Erfarenheter av vindbruksplanering

Gruppdiskussioner om framgångsfaktorer inom kommunal vindbruksplanering samt diskussion om utmaningar och förslag till lösningar som främjar vindbruksplanering.

11:30 Lunch

12:15 Introduktion om regionala vindkraftsanalyser

Länsstyrelsen presenterar processen för framtagande av ett regionalt planerings-underlag samt analys av potential för vindkraftsutbyggnad.

13:00 Paus

13:15 Samverkansprocessen för framtagande av ett regionalt planeringsunderlag
Planeringsstödet ska arbetas fram i samverkan med kommuner och andra berörda aktörer. Vi för en dialog kring förväntningar på processen samt kommunernas syn på hur ett regionalt planeringsunderlag kan komma att användas i översiktsplaneringen.

14:15 Dagen avslutas

Praktisk information

Om du vill anmäla specialkost eller särskilda hjälpmedel, kontakta Maria Jepson. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Var:
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5 i Karlstad
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
30 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 september klockan 23.59.

Kontakt