04 okt 2022 klocka 13.00 - 15.00

Inbjudan till digitalt seminarium – om att bryta sekretessen för att förhindra vålds-, frids- eller sexualbrott

Advokat Angelica Dipeders är inbjuden för att tala om ”sekretessbrytande bestämmelse” som gör det möjligt för socialtjänst och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till Polisen i syfte att förhindra att det begås allvarligare våld-, frids- eller sexualbrott mot närstående.

Den 1 augusti fick socialnämnderna ett utökat ansvar för våldsutövare. Kopplat till ändringen i socialtjänstlagen genomfördes även en ny paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) angående sekretessbrytande bestämmelse i syfte att förhindra brott.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram information och vägledning kopplat till ändringen i socialtjänstlagen. Detta seminarium har ett särskilt fokus på vad den nya paragrafen i OSL innebär för dig i ditt arbete kopplat till att förhindra brott.

Seminariet arrangeras av Länsstyrelserna Värmland, Dalarnas län, Västmanlands län, Gävleborg, Örebro län och Uppsala län.

Målgrupp

Personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och rättsväsende.

Anmälan

Du anmäler dig hos Länsstyrelsen i Uppsala län, som sköter administrationen.

Evenemanget med anmälningsformulär, Länsstyrelsen Uppsala

Var:
Digitalt (länk skickas ut i nära anslutning till dagen)
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
30 sep 2022

Kontakt