20 sep 2022 klocka 13.30 - 15.30

Majs i Värmland - odling och utfodring

Närbild på majs som växer på ett majsfält.

Välkommen till en fältvandring på temat Majs i Värmland - odling och utfodring! Detta är den första av två planerade träffar och den riktar sig till dig som är nyfiken på odling av majs.

Fältvandringen genomförs hos Bröderna Thörner som odlat majs i 15 år. Vi diskuterar förutsättningar som krävs för en lyckad majsodling, både vad gäller mark och odling samt hur majsen passar in i foderstaten. Några frågeställningar vi kommer att diskutera är:

  • Hur avgör man när det är rätt skördetidpunkt?
  • Vad krävs gällande skördeutrustning och lagring?
  • Hur använder vi majsen bäst till djuren?

Medverkande

Rådgivare från Hushållningssällskapet Västra, Svante Andersson växtodling Skara, Anna Hultgren lantbruksdjur Karlstad och Lina Ulff-Delprato växtodling Karlstad.

Information om del 2

Majs är en relativt okänd gröda att odla i Värmland. För att täcka upp två av de kritiska momenten med majsodling – ogräshantering och att skörda vid rätt tillfälle planerar vi för två träffar. Den andra träffen genomförs i maj eller juni nästa år och kommer att ha fokus på odlingsaspekter som etablering, gödsling och ogräshantering. 

Var:
Norra Averstads Gård i Säffle, hos Bröderna Thörner AB
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
16 sep 2022
Logotyper för Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Värmland, den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Greppa Näringen.

Anmälan

Anmäl dig till Anna Hultgren på 070-553 68 11 eller till Lina Ulff Delprato på 0706-49 01 39. Det går bra att både ringa och skicka sms.

Du kan också anmäla dig via mejl till anna.hultgren@hushallningssallskapet.se

Kontakt