09 sep 2022 klocka 09.30 - 15.30

Optimerad ekologisk vallodling - fokus på gödsling och vallens botaniska sammansättning

Vallväxter på en åker

Nilla Nilsdotter-Linde, SLU och Hanna Johansson, rådgivare på
Hushållningssällskapet hjälper oss att välja vallfröblandning efter gårdens
förutsättningar och att anpassa odlingsåtgärder.

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland anordnar Hushållningssällskapet denna kurs om optimerad ekologisk vallodling. Under dagen blir det både föreläsningar på sal och gårdsbesök.

Program

9.30 Träffen startar med kaffe och smörgås samt allmän info på Ruds Gård hos Kikki
Ahlstedt.

9.45 Föreläsningar på sal under förmiddagen med följande innehåll:

  • Hur kan vi uppnå de näringsvärden som vi eftersträvar med olika vallfröblandningar?
  • Hur ser årets foderanalyser ut? Varför blev de som de blev?
  • Kalium, svavel och kväve till vallen – hur mycket, när och hur ska olika gödselmedel spridas?
  • Hur använder vi stallgödseln på bästa sätt?
  • Vallens sammansättning – vilka egenskaper har olika vallgräs och vallbaljväxter?
  • Hur sätter man ihop en fröblandning som passar på min mark för att ge bra avkastning med hög foderkvalitet?
  • Exempel på vallblandningar för ungnöt, mjölkkor respektive får.

12.30 Hemmalagad lunch på lokalproducerade råvaror hos Kicki Ahlstedt, Ruds gård.

13.30 Fältbesök hos Lars, Kerstin och Patrik Persson på Höglunda gård – vi tittar på vallar insådda med olika vallfröblandningar och vissa spetsade med spännande örter. Vi artbestämmer samt diskuterar gödsling och aktuella odlingsfrågor i fält.

15.30 Träffen avslutas med fika i fält.

Medverkande

Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, Patrik Persson Höglunda gård, Hanna Johansson, Anna Hultgren och Lina Ulff Delprato Hushållningssällskapet Västra.

Var:
Föreläsningar på sal och lunch hos Kikki Ahlstedt på Ruds gård, Trångstad Jonstorp och gårdsbesök hos Lars, Kerstin och Patrik på Höglunda gård Kil.
Kostnad:
220 kr för lunch och fika, betalas på plats. I övrigt är kursen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
02 sep 2022
Logotyper för Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Värmland, den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och Värmlands vallförening.

Anmälan

Anmäl dig till Anna Hultgren på 070-553 68 11 eller till Lina Ulff Delprato på 0706-49 01 39. Det går bra att skicka sms. Glöm inte att ange eventuell specialkost.

Kontakt