Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

07- 08 sep 2022 klocka 08.30 - 14.30

Miljömåls­dagarna 2022

Äntligen är Miljömålsdagarna tillbaka som en fysisk konferens. Välkommen till Sundsvall 7–8 september för att delta på Miljömålsdagarna 2022: Att möjliggöra hållbar grön omställning – tillsammans skapar vi vägar framåt.

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål, som miljöchefer, miljö- och hållbarhetsansvariga, strateger samt miljösamordnare. Även beslutsfattare inom miljöarbete och högre myndighets- eller företagschefer är välkommen. Därtill välkomnar vi självfallet forskare och studenter.

Om miljömåldagarna

Temat för årets miljömålsdagar är: Att möjliggöra hållbar grön omställning - tillsammans skapar vi vägar framåt.

Ta del av inspirerande föreläsningar, lärande exempel och panelsamtal som bland annat tar upp frågorna:

 • Hur skapas omställning?
 • Hur möjliggör vi en hållbar elektrifiering av samhället?
 • Varför gör vi som vi alltid har gjort?

Länsstyrelsen i Västernorrland är värd för evenemanget, som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket, RUS (Länsstyrelsernas regionala utveckling och samverkan i miljömålssystemet), i samarbete med Svenskt Näringsliv, Mittuniversitetet, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun.

Mer om programmet, medverkande och utflykter kan du ta del av på anmälningssidan.

Anmäl dig till Miljömålsdagarna  Länk till annan webbplats.

Mer om Sveriges miljömål Öppnas i nytt fönster.

Program

08.30 Registrering och fika

09.00 Välkomna!
Berit Högman, landshövding Västernorrland, Björn Risinger, generaldirektör
Naturvårdsverket, Jonas Walker, kommundirektör Sundsvalls kommun

09.20 Aktuellt från Regeringskansliet
Representant från Regeringskansliet

09.45 Hur skapas omställning?
Vi tror ofta att en stor omställning kräver stora beslut och en tydlig ledning men historien visar att det inte stämmer. Omställning sker nerifrån och upp, genom små initiativ ledda av de som sitter på kunskapen.
Per Olsson, Stockholm Resilience Center

10.10 Hållbar grön omställning ur ett regionalt perspektiv
Hur har omställningen sett ut i Västernorrlands län?
Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrland

10.30 Fika och mingel

11.00 Parallella sessioner
Tre alternativ att välja mellan, varav det första är huvudakt och de två andra finns som alternativ:

 • God samverkan: Fall, exempel, diskussion
 • Moderna miljövillkor för vattenkraft
 • Guidad visning: Carbon Ruins

12.00 Lunch

13.00 Parallella sessioner
Tre alternativ att välja mellan, varav det första är huvudakt och de två andra finns som alternativ:

 • Smart miljökommunikation: fall, exempel, diskussion
 • Miljöbalken och miljöprövningsutredningen
 • Guidad visning: Carbon Ruins

14.05 Miljömålssvep: Nytt inom miljömålssverige!
Blandade nyheter och inslag från miljömålssverige.
Miljömålsdagarnas nyhetsredaktion

14.35 Paneldialog: Hur säkerställer vi kompetensförsörjning?
Hur ska vi täcka det förändrade kompetensbehovet som kommer med en omställning? Behöver vi förändra utbildningar och kompetensutveckling? Hur lockar vi folk till framtidens sektorer? Vad gör vi med ”gamla” kompetenser som inte behövs längre i det nya samhället? Deltagare under paneldialogen:

 • Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet
 • Jonas Albonius, Härnösands kommun
 • Anton Öhrlund, Youth 2030
 • Viktoria Flygare, Re:Newcell
 • Ulrika Wallén, Svenskt näringsliv

14.15 Fika och utställning
Exempel från Västernorrland att lära och inspireras av.

16.00 Hur stärker vi ungas möjligheter att delta och påverka?
Ungas engagemang och intresse ökar i samhällsfrågorna, samtidigt som många känner att det finns få möjligheter att påverka utvecklingen. Här ges konkreta tips på hur vi skapar goda förutsättningar för unga att delta i och skapa omställningen som de efterfrågar.
Youth Up North, Youth 2030 Movement

16.20 Avslutning: Summering av dagen
Stina Haglund, moderator

18.30 Middag

08.00 Utflykter, fem alternativ att välja mellan:

 • Sundsvalls stenstad – En stadsvandring genom Sundsvall
 • Jupiter & Gran – Kombinerar dåtid och nutid i sina trähus
 • Nyhamns gamla industriområde – Historiens vingslag och gamla miljöskulder
 • Stångån – Fri vandring för ål och havsöring i nedre Ljungans största biflöde
 • Carbon Ruins – en utforskande tur genom utmaningar, visioner och poesi

10.00 Välkomna
Stina Haglund, moderator.

10.10 Hur möjliggör vi en hållbar elektrifiering av samhället?
Sveriges elektrifieringsstrategi. Hur ser läget ut? Var står vi nu och vad behöver vi för att nå ett hållbart samhälle utifrån elektrifieringsperspektivet.
Gustav Ebenå, Chef på Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik direkt, Energimyndigheten

10.30 Presentation av paneldeltagare och kommentatorer

Paneldeltagare:

 • Gustav Ebenå, Avdelningschef Energimyndigheten
 • Marie Knutsen-Öy, Elförsörjning på Svenskt näringsliv
 • Göran Sörell, VD Sundsvalls Elnät

Kommentatorer:

 • Johanna Sandahl, Ordförande Naturskyddsföreningen
 • Hans-Erik Nilsson, dekan för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Mittuniversitetet

11.00 Paneldialog: Hur blir vi möjliggörare?
Att genomföra en hållbar elektrifiering av samhället kräver samverkan mellan många olika aktörer. Vi bjuder in till ett samtal mellan några av dem för att bättre förstå varandras mål, utgångspunkter och perspektiv. Hur löser vi målkonflikter, tar vara på synergier och blir varandras möjliggörare?

12.00 Lunch

13.00 Varför gör vi som vi alltid har gjort?
Gamla sanningar, slitna ord och redan tänkta tankar som håller oss fast – när allt vi vill är att röra oss. Vad kan vi göra för att tänja tanken och väcka lusten att utmana business as usual? Ida Hult visar hur vi kan få syn på de ärvda svaren och utforska hur vi låter den önskade framtiden styra våra steg istället.
Ida Hult, Ärvda svar

13.30 Avslutning

 • Berit Högman, landshövding Västernorrland
 • Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
 • Stina Haglund, moderator

14.00–14.30 Fika

Valbara sessioner under onsdagen

Det finns tre olika sessioner att välja under onsdag förmiddag klockan 11 och tre att välja på under onsdag eftermiddag klockan 13.

Jenny Svärd pratar om hur vi skapar effektiv samverkan mellan det offentliga och näringslivet. Erik Hedenström ger ett lokalt exempel på fungerande samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet. Avrundas med gruppdiskussion kring roller och arbetssätt.

Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv och Erik Henderström, Mittuniversitetet Sundsvall

Hur görs avvägningar mellan vattenkraftens påverkan på den biologiska mångfalden och ett ökat behov av fossilfri energi? Hör Joakim Kruse, Vattenvårdsdirektör på vattenmyndigheten i Bottenhavet, berätta om hur miljökvalitetsnormer är verktyget för avvägningar mellan dessa båda viktiga samhällsintressen.

Joakim Kruse, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten

Välkommen till 2053, året då Sverige blev koldioxidfritt. Följ med på en guidad tur och presentation av forskningen bakom Carbon Ruins, en miniutställning och processmetod framtagen av forskare vid Lunds universitet, som utgår från insikten att vi behöver träna på att göra omställning och att se oss själva och våra organisationer som drivande i den processen.

Mats Söderlund, författare

Christina Grandien föreläser om vad det är som gör miljökommunikation effektiv, vilka fallgropar som finns samt om hur vi konkret kan använda oss av den forskning som finns på området. Christina Gravert berättar om hur människor fattar beslut och hur vi kan motiveras eller "nudgas" att göra rätt. (Inspelad föreläsning på engelska). Avrundas med gruppdiskussion kring hur kan vi använda oss av smart miljökommunikation.

Christina Grandien, Mittuniversitetet Sundsvall och Christina Gravert, Köpenhamns universitet

Fokus på Miljöbalken och de förändringar som kan komma till stånd i samband med miljöprövningsutredningen.

Välkommen till 2053, året då Sverige blev koldioxidfritt. Följ med på en guidad tur och presentation av forskningen bakom Carbon Ruins, en miniutställning och processmetod framtagen av forskare vid Lunds universitet, som utgår från insikten att vi behöver träna på att göra omställning och att se oss själva och våra organisationer som drivande i den processen.

Mats Söderlund, författare

Var:
Clarion Hotell i Sundsvall, Skepparegatan 9
Kostnad:
Ordinarie pris för konferensen är 3500 kronor för två dagar eller 2500 kronor för en dag. Anmäler du dig före 24 juni kostar det 3200 kronor för två dagar och 2100 kronor för en dag.
Sista anmälningsdag:
26 aug 2022

Kontakt

Rebecka Bjurhall (Länsstyrelsen Västernorrland)

Kontakta vid frågor om utflykter, parallella sessioner med mera

Sabina Vinnmyr (Naturvårdsverket)

Kontakta vid frågor om konferensens program