07 jul 2022 klocka 09.00 - 17.00

Studieresa om nya grödor

Gröda som växer på mark.

Välkommen på en studieresa till några värmlandska lantbrukare som deltar i ett projekt om att provodla nya grödor i Värmland. Odlingarna som vi kommer att titta på under resan är gråärt, linser, lupin och quinoa.

Runt om i Sverige pågår flera initiativ för att ta fram produkter tillverkade av svenskodlade proteingrödor som till exempel gråärt, sötlupin, åkerböna och linser. Hushållningssällskapet, LRF, Nifa och Länsstyrelsen har påbörjat ett samarbetsprojekt om nya grödor.

Den 7 juli anordnas en studieresa till några värmländska lantbrukare för att titta på deras odling av gråärt, linser, lupin och quinoa. Syftet är att lära oss mer om odling av, hantering av och marknad för dessa ”nya grödor” och på sikt öka den värmländska produktionen av proteingrödor.

Program

09.00: Lillerudsgymnasiet - Odlar gråärt, lupin, quinoa, linser. Rundvandring och fika.

10.30: Avfärd från Lillerud

10.45: Edsbergs Gård, Segerstad - Odlar foderlupin. Rundvandring.

11.45: Avfärd till Ölme

12.30: Ölme Prästgård - Lunch föredrag och diskussioner

14.30: Finnängen, Väse - Odlar gråärt. Rundvandring och fika

16.00: Avfärd mot Lillerud

Var:
Vi möts på Lillerud, utanför maskinhallarna
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
30 jun 2022

Anmälan

Du anmäler dig till någon av följande personer:

Daniel Hedeås, daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se
Malin Eliasson, malin.eliasson@lansstyrelsen.se
Petra Umeland, petra.umeland@lansstyrelsen.se

Logotyper för Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Värmland, den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, NIFA och LRF.

Kontakt