• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 jul 2022 klocka 10.00 - 16.00

Kurs i lieslåtter på steniga marker

Vi träffas i Tiskaretjärn, Sunne kommun, och lär oss mer om att slå med lie på steniga marker. Staffan Lundaahl är vår kursledare.

Kursen vänder sig till dig som är lantbrukare i Värmland och intresserad av ängsskötsel, och även till andra som sköter om en slåtteräng. Förutom slåtterteknik och lieknackning pratar vi om ängens natur- och kulturvärden. Välkommen med din anmälan senast 26 juni till asa.enefalk@lansstyrelsen.se eller på telefon 010-2247446. Begränsat antal platser.

Var:
Tiskaretjärn
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
26 jun 2022
Logotyp för Länsstyrelsen Värmland och för den europeiska fonden för landsbygdsutveckling

Kontakt