03 jul 2022 klocka 10.00 - 16.00

Kurs i lieslåtter på steniga marker

Vi träffas i Tiskaretjärn, Sunne kommun, och lär oss mer om att slå med lie på steniga marker. Staffan Lundaahl är vår kursledare.

Kursen vänder sig till dig som är lantbrukare i Värmland och intresserad av ängsskötsel, och även till andra som sköter om en slåtteräng. Förutom slåtterteknik och lieknackning pratar vi om ängens natur- och kulturvärden. Välkommen med din anmälan senast 26 juni till asa.enefalk@lansstyrelsen.se eller på telefon 010-2247446. Begränsat antal platser.

Var:
Tiskaretjärn
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
26 jun 2022
Logotyp för Länsstyrelsen Värmland och för den europeiska fonden för landsbygdsutveckling

Kontakt