18- 28 okt 2022 klocka 00.00 - 00.00

Regional samverkanskurs ­­- RSK 2022

Hur kan vi samverka vid samhällsstörningar? Länsstyrelsen Värmland bjuder in till Regional samverkanskurs - RSK 2022.

Kursen genomförs som internat på Dömle Herrgård i Deje och är uppdelad i två delkurser som genomförs under tidsintervallet 18-28 oktober 2022.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ingår i kommunens, regionens eller länsstyrelsens krisorganisation (tjänstemän och politiker), polisens stab eller yttre ledning, ledningsfunktioner inom räddningstjänst, eller samhällsviktiga aktörer och näringslivet.

Syfte och mål

Genom samverkan bidrar vi till ett tryggare Värmland. Utifrån din roll, ska du få en ökad förståelse för hur vi hanterar en samhällsstörning i Värmland, vilken roll och vilka förväntningar som finns på din organisation vid en händelse samt få verktyg för hur du initierar och medverkar till samverkan. 

Innehåll

Vi kommer att gå igenom Sveriges krishanteringssystem, risker och hot i Värmland och världen, vad som ska skyddas vid en kris och vilka som ska agera. Vi kommer lära oss om de lagar och regler som är styrande. Under kursen kommer vi växla perspektiv för att få en förståelse av hur vi samverkar före, under och efter en kris. Vi kommer även att lära oss om stabs- och ledningsarbete. Under kursen varvas teori med praktiska moment och övningar.

Nätverksbildande

Kursen främjar nätverksbildande och innehåller föreläsningar, grupparbeten och simuleringsövningar, även på kvällstid.

Deltagarna är kursens viktigaste resurs. Utbildningen förutsätter att du bidrar med dina erfarenheter och förbinder dig att närvara under hela utbildningstiden.

 

Välkommen med din anmälan!

På kursen deltar föreläsare från Värmland, bland andra dessa fyra.

TOMAS RIES, lektor i strategi och säkerhetspolitik på Försvarshögskolan. Forskare med lång erfarenhet av utrikespolitiska frågor och säkerhetspolitik - huvudfokus på framtida trender inom global säkerhet. Tidigare direktör på Utrikespolitiska institutet i Stockholm, forskare på Försvarshögskolan i Helsingfors och medlem i Carl Bildts strategiska rådgivande grupp. Har en PhD från Graduate Institute of International Affairs, Genève Universitet och en B.Sc. (Econ) från London School of Economics.

CECILIA SVAHNALAM, utbildar under kursen i ledning och stabsmetodik. Har under 2000-talet utbildat många svenska myndigheters och organisationers personal i ledning, ledarskap och beslutsfattande, genom det egna bolaget CS Ledningsutvecklarna.

OLA FINELL, kanalchef på Sveriges Radio P4 Värmland. Har arbetat som journalist på tidning, tv och radio sedan slutet på åttiotalet. Började som journalist på Värmland Folkblad men har jobbat huvuddelen av sin tid på Sveriges Radio, bland annat på P4, P3, Radiosporten och Ekoredaktionen. Ola har bland annat bevakat knivdåden i Vetlanda, sprängningen på Övre Husargatan i Göteborg och flyghaveriet i Örebro. Han är sedan 2022 kanalchef på Sveriges Radio P4 Värmland, som ju är beredskapskanal.

PER-OLOV MICHEL, forskar och undervisar inom områdena psykotraumatologi, krishantering, stress och ledarskap. Filosofie doktor, leg. läkare, specialistexamen i psykiatri. Har arbetat som försvarsöverpsykiater vid Försvarsmaktens sjukvårdscentrum samt docent vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på Oslo universitet.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland - Anna-Karin Klasa
010-224 73 03, anna-karin.klasa@lansstyrelsen.se

Polisregion Bergslagen - James Borg
0730-702817, james.borg@polisen.se

Region Värmland - Elin Spets Ramberg
010-8314399, elin.spets.ramberg@regionvarmland.se

Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner - Ida Andersson
0570-814 77, ida.andersson@arvika.se

Anmälan

Anmäl dig senast 31 augusti 2022 via formuläret. Bekräftelse skickas ut senast den 9 september 2022.
Kursledningen kan behöva prioritera bland inkomna anmälningar för att sammansättningen av kursdeltagare ska bli så bred och så väl anpassad till aktuella övningar som möjligt.

Allergier och specialkost

Skriv i e-post till Anna-Karin Klasa, Länsstyrelsen Värmland, om du har allergier vi behöver känna till eller om du behöver specialkost.

Var:
Som internat på Dömle Herrgård i Deje. Kursen är uppdelad i två delkurser som genomförs under tidsintervallet 18-28 oktober 2022.
Kostnad:
7 000 kr exkl. moms per deltagare, vilket inkluderar helpension och kursmaterial.
Sista anmälningsdag:
31 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 augusti klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt