Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 jun 2022 klocka 11.00 - 15.00

Skapa mångfald i trädgården

Foto:Dan Mangsbo

Fredagen den 3 juni, klockan 11-15 kommer Länsstyrelsen att vara på Naturum Värmland för att inspirera vad man kan göra i sin egen trädgård för att öka den biologiska mångfalden. Det blir även pyssel på samma tema för de små. 

Varje år följer Länsstyrelsen upp hur det går med miljömålen i Värmland. Av de 14 mål som är aktuella i länet, är det bara Grundvatten av god kvalitet, som bedöms nära att uppnås till 2030.

För flera av de miljömål som rör djur och natur går utvecklingen åt fel håll, med minskad biologisk mångfald som följd. Några arter som har påverkats extra hårt är våra pollinerande insekter. En viktig och enkel sak vi kan göra för att gynna våra pollinerare är att satsa på mångfald i våra trädgårdar.

Därför bjuder vi in den som vill bli inspirerad till Naturrum nu på fredag 3 juni.

VAR:
Naturrum Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt