Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 maj 2022 klocka 08.45 - 12.00

Digital avslutskonferens Yrkesväg Värmland

Logotyp för projektet Yrkesväg Värmland.

Välkommen på digital avslutskonferens för projektet Yrkesväg Värmland. Den 20 maj kan du få ta del av projektets resultat, metoder och arbetssätt.

Sedan augusti 2020 har projektet Yrkesväg Värmland som medfinansieras av Europeiska Socialfonden arbetat för att nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Med samverkan i fokus har de 8 deltagande kommunerna i projektet utvecklat arbetslivsorienterande och yrkesintegrerade utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen i samarbete med kommunernas arbetsmarknads- och integrationsverksamheter.

Med regionalt lärande, samarbete och samverkan som grund har nya och bestående utbildningsinsatser och samverkansstrukturer utvecklas i projektet i syfte att bidra till att korta vägen till arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män. Länsstyrelsen Värmland bjuder tillsammans med Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors och Säffle kommun, samt Region Värmland, in till en förmiddag för att presentera utvecklingsarbetet och projektets resultat.

I Yrkesväg Värmland har en utbildningsmodell med tre utbildningsspår utvecklats för nyanlända och utrikesfödda inom vuxenutbildningen. Inom utbildningsspåren har olika arbetslivsorienterande och yrkesintegrerade insatser utvecklats och integrerats med SFI i samverkan mellan olika verksamheter. Genom att skapa ett tydligt arbets- och yrkesfokus inom SFI så tydliggörs målet med studierna för eleverna, samt ökar förutsättningarna att snabbare ta sig igenom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden. Totalt har över 300 kvinnor och män deltagit under projekttiden.

Avslutskonferensen genomförs digitalt via YouTube och i slutet av programmet finns möjlighet att ställa frågor till Länsstyrelsen och kommunerna.

Program

08.30 – 11.30

  • Välkomna och inledning
  • Presentation av kommunernas arbete i utbildningsspår 1
  • Paus
  • Presentation av kommunernas arbete i utbildningsspår 2
  • Presentation av kommunernas arbete i utbildningsspår 3
  • Paus
  • Presentation av arbete med samverkan och regionalt lärande
  • Avslutning och sammanfattning.
  • Paus

11.30 – 12.00

  • Frågestund via Zoom tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna.

Välkommen med din anmälan!

Om projektet Yrkesväg Värmland

Yrkesväg Värmland på Facebook Länk till annan webbplats.

EU:s logotyp för europeiska socialfonden.
VAR:
Digitalt (länk skickas ut dagen innan till anmälda deltagare)
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 maj klockan 23.59.

Kontakt