Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 apr 2022 klocka 09.00 - 10.45

Seminarium om förnybar elproduktion

Förnybar elproduktion - Vilka nyttor kan vi se ur ett lokalt perspektiv?

Länsstyrelsen Värmland driver projektet Planera i medvind – vindbruksplanering för lokal förankring. Den 5 april kl. 09:00 – 10:45 bjuder Länsstyrelsen in till ett digitalt möte med fokus på lokal förankring och lokal nytta. Anmäl dig senast den 1 april .

Målgrupp: Politiker på regional och lokal nivå, kommunchefer, samhällsbyggnadschefer, näringslivschefer och näringslivsutvecklare, landsbygdsutvecklare och planhandläggare

Program

09:00 Inledning

Maria Jepson, Länsstyrelsen Värmland och Hans Westlund, KTH

 • Sveriges energiförsörjning i omvandling – Vindkraftens betydelse i elsystemet
 • Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad - Fördelning över landet -
  Regional analys
 • Vindkraftens påverkan på människors intressen - Samhällsnytta och sysselsättningseffekter

09:15 Lokala mervärden samt system för ekonomisk kompensation

Christer Andersson, Vindkraftcentrum tillsammans med Emelie Säterberg från Ånge kommun

 • Digital interaktiv affärsplattform
 • Frivilliga system för bygdemedel - Vindkraftcentrums principförslag till lokal ersättning
 • Näringslivsperspektiv - Mervärden för lokalsamhället – Erfarenheter från Ånge kommun

09:50 Paus

10:00 Lokala energikooperativ

Ann-Kristine Johansson och Anders Björbole, Coompanion Värmland

 • Möjligheter till lokala energikooperativ och vilka är fördelarna?
 • Projekt öka delaktigheten i lokal förnybar energiproduktion

10:20 Dialog om drivkrafter för att arbeta med kommunal vindbruksplanering

 • Vilka nyttor finns för lokalsamhället? Arbetstillfällen, uppdrag etc?
 • Vilka nyttor kan kommunen se i stort med vindkraftsetablering?
 • Vad är kommunens ansvar för energiplanering och elförsörjning?
 • Vilka incitament finns för att arbeta mera aktivt med kommunal vindbruksplanering?

Välkomna!

VAR:
Utbildningen sker digitalt. Länk skickas ut till din e-postadress.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt