Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 mar 2022 klocka 13.00 - 16.00

Våld i ungas parrelationer

Länsstyrelsen Värmland och Karlstad kommun bjuder in till en digital halvdagsutbildning om våld i ungas parrelationer.

Föreläsare är Sibel Korkmaz som är socionom och fil. dr. i socialt arbete. Sibel disputerade våren 2021 med en avhandling om våld i ungdomars nära relationer.

Under eftermiddagen presenterar Klara Tufvesson och Cathrine Lindberg också lokalt exempel på hur man kan arbeta med unga i frågan.

Målgrupp för dagen: personal inom skola och fritidsverksamhet.

Utbildningens innehåll

  • Förekomst av våld i ungas parrelationer
  • Former av våld
  • Hur kan vi upptäcka och agera?

Program

12.45-13.00 Digital incheckning
13.00-16.00 Våld i ungas parrelationer
16.00 Avslut

VAR:
Digitalt. Länk skickas i nära anslutning till dagen.
KOSTNAD:
Föreläsningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 mars klockan 23.59.

Kontakt