Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 mar 2022 klocka 09.00 - 12.00

Återvändande och återintegration

Bild på logotyp

Länsstyrelserna bjuder in till en halvdag som fokuserar på erfarenheter om återvändande och återintegration. Dagen kommer att ge exempel på praktiska förberedande aktiviteter, familjens roll och uppsökande verksamhet genom samverkan.

Vi kommer att få ta del av erfarenheter från aktörer som är verksamma i Europa som via länk kommer att berätta om deras arbete med personer som återvänder. Medverkande aktörer från Europa kommer att presentera på engelska och efter varje presentation följer en kort sammanfattning på svenska. European Return and Reintegration Network (ERRIN) kommer att ge en bakgrundsbild av ämnet och Migrationsverket kommer att lite kort ge en bild av hur statistiken i Sverige kopplat till återvändande ser ut.

Under dagen medverkar:

  • European Return and Reintegration Network (ERRIN)
  • Migrationsverket
  • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
  • Seefar
  • Federal Agency for the reception of Asylum seekers (FEDASIL).

Målgrupp

Organisationer inom civilsamhället, kommuner och andra som i sitt arbete berörs av frågan.

Program

Inledning

09:00 – 09:05 Länsstyrelserna hälsar välkomna

09:05 – 09:10 Statistik från Migrationsverket

09:10 – 09:15 ERRIN ger en bakgrund till dagen

Del 1: Praktiska förberedande aktiviteter

09:15 – 09:30 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

09:30 – 10:00 Frågor, samtal och diskussion

10:00-10:15 Paus

Del 2: Familjens roll

10:15 – 10:30 Seefar

10:30 – 11:00 Frågor, samtal och diskussion

11:00-11:10 Paus

Del 3: Uppsökande verksamhet genom samverkan

11:10 – 11:25 Federal Agency for the reception of Asylum seekers (FEDASIL)

11:25 – 11:45 Frågor, samtal och diskussion

Avslut

11:45 – 11:55 Avslutande frågor/kommentarer och utvärderingsfrågor

11:55 – 12:00 Avslut ERRIN och Länsstyrelserna


Anmälan

Anmälan görs här Länk till annan webbplats. senast den 25 mars 2022. Deltagande är kostnadsfritt.


Arrangörer

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

Varmt välkomna att anmäla ert deltagande!

 

Var:
Dagen kommer att genomföras digitalt via Zoom. Länk skickas ut några dagar före träffen.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
25 mar 2022

Kontakt