22 nov 2022 klocka 13.00 - 16.00

Våldet går inte i pension – våld i äldres nära relationer

Bild på dockhus

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en eftermiddag med fokus på våld i äldres nära relationer. Föreläsare är Eva Wassén Eriksson som har många års erfarenhet av offentlig verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef. Eva har på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige skrivit boken Våldet går inte i pension - en bok om våld i äldres nära relationer.

Ur dagens innehåll:

  • Olika former av våld i äldres nära relationer
  • Faktorer som bidrar till våld
  • Tecken på våld
  • Förövare – vilka är de?
  • Statistik och forskningsläget

Du anmäler specialkost eller behov av hjälpmedel till någon av kontaktpersonerna.

Var:
Karolinen konferens, lokal Albatrossen. Utifrån rådande omständigheter kan dagen komma att flyttas fram.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
25 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 oktober klockan 00.00.

Kontakt