Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

13 dec 2022 klocka 08.30 - 16.00

Välkommen på en utbildning i
traumamedveten omsorg

Bild på dockor

Många tvingas uppleva svåra saker, alltifrån att utsättas för våld eller brist på omsorg till att befinna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och förståelse för hur trauma påverkar en individ är mer aktuell än någonsin. För dig som möter dessa individer kan ett traumamedvetet förhållningssätt vara avgörande för att göra skillnad. Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna människor som möter traumatiserade barn, unga och vuxna i vardagen. Utbildning i TMO ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på individen som konkreta verktyg för att kunna möta individen på ett adekvat sätt.

Malin Lindholm är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Hon har mer än 15-års erfarenhet av arbete med barn och familjer i socialtjänst, men främst inom barn och ungdomspsykiatrin. Malin är certifierad Marte Meo terapeut och har lång erfarenhet av att leda föräldragrupper som KOMET. Tidigare arbetade hon på Rädda Barnens psykoterapimottagning (Centrum för barn och ungdomar i svåra livssituationer) där hon mötte barn och unga i akut kris. Hon arbetade då med samtalsstöd, terapier så som TF-KBT, traumafokuserad KBT och handledningsuppdrag. Idag arbetar Malin heltid som utbildare på TMO och är ansvarig för TMO-konsultationer.

Du anmäler specialkost eller behov av hjälpmedel till någon av kontaktpersonerna.

Var:
Scandic Winn, Norra strandgatan 9-11. Utifrån rådande omständigheter kan dagen ställas om till digitalt.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
07 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 7 oktober klockan 23.30.

Kontakt