• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 mar 2022 klocka 12.00 - 12.30

Lunchseminarium om vägledningsuppdraget

Pratbubblor

Olga Gislén, utredare och projektledare på Socialstyrelsen informerar om Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas uppdrag samt om det stöd som finns att tillgå för att underlätta tillämpningen av de nya bestämmelserna i arbetet med våldsutövare.

Från och med 1 augusti 2021 förändrades socialtjänstlagen och numera ska socialnämnden verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Denna förändring medför behov av information och vägledning till berörda myndigheter, däribland kommuner och regioner. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram sådan information och vägledning och detta seminarium är en del av det uppdraget.

Målgrupp: Chefer och handläggare inom socialtjänst och socialnämnder i Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Dalarnas län. Övriga intresserade i mån av plats.

Syfte: Att informera om uppdraget samt stöd som finns att tillgå.

Var:
Digital via Teams (länk skickas ut i nära anslutning till dagen)
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 mars klockan 23.30.

Kontakt