Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 feb 2022 klocka 08.45 - 15.00

Inbjudan till integrationsnätverk

Från och med i år har Länsstyrelsen slagit samman sina olika nätverk inom integrationsområdet till ett gemensamt nätverk. Länsstyrelsen bjuder härmed in till ett första nätverksmöte för det gemensamma integrationsnätverket.

Vi välkomnar både tidigare deltagare, och deltagare som inte tidigare ingått i någon av Länsstyrelsens verksamheter.

Under förmiddagen kommer ni att få ta del av Migrationsverket senaste prognos följt av aktuell information från Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Vad Länsstyrelsens programpunkt beträffar kommer vi att presentera resultaten av 2021 år lägesbildsenkät och enkäten om samhällsorientering samt informera om utlysning av statsbidragen §37 och §37a. 

Under eftermiddagen erbjuder vi en kompetensutvecklingsinsats, "Här i vår verksamhet behandlar vi alla lika", som ger en introduktion till ett normkritiskt förhållningssätt och till de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på praktisk tillämpning. Bland annat för att integrationsområdet aktualiserar ett flertal grundläggande rättigheter som vi alla bär ett ansvar för att förverkliga. Hur kan man skydda och omsätta rättigheter i praktiken? Hur kan man tänka kring jämlikhet i det dagliga arbetet?

Genom dialog vill Länsstyrelsen öka förutsättningarna för samverkan i länet och inspirera till aktiviteter och handling för ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Nätverksträffen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom. En länk för deltagande kommer att skickas till den e-post du angett i din anmälan den 21 februari.

Program - förmiddag

08.45 Incheckning

09.00 Välkomna

09.15 Information från Migrationsverket

09.55 Paus

10.05 Information från Arbetsförmedlingen

10.45 Paus

10.55 Information från Länsstyrelsen

11.50 Avslutning

Program, eftermiddag

13.00 Incheckning

13.15 Kompetensutbildning ”Här i vår verksamhet behandlar vi alla lika”

14.00 Paus

14.15 Fortsättning

15.00 Avslutning

VAR:
Digitalt via Zoom, länk skickas ut till anmälda deltagare
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 feb 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 februari klockan 23.00.

Kontakt