Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

12 jan 2022 klocka 08.30 - 10.00

Hur får vi till en lyckad medborgardialog?

Vindkraftverk mot soluppgång.

Digitalt frukostseminarium för erfarenhetsutbyte och praktiska frågor kring vindbruksplanering.

Länsstyrelsen Värmland driver projektet ’Planera i medvind’ och anordnar erfarenhetsutbyten med olika teman som kan ha betydelse i kommunal fysisk planering för vindbruk. Den 12 januari bjuder projektet in till ett digitalt seminarium med fokus på medborgardialog. För att uppnå lokal förankring i verkställandet av kommunala planer kan medborgardialog spela en viktig roll. Seminariet inleds med att vi får ta del av några goda exempel på medborgardialog, därefter ges utrymme för en öppen dialog där frågor och erfarenheter kan diskuteras.

Mötesform: Digitalt via Skype
Tid: onsdag 12 januari, 08:30 – 10:00

Program

08:30 Inledning
Maria Jepson, Länsstyrelsen Värmland

08:40 Medborgardialog genom interaktiv karta
Frida Brunner, Översiktsplanerare på Region Gotland
Jenny Sandberg, Översiktplanerare på Region Gotland

Region Gotland är mitt i processen att arbeta fram en ny översiktsplan. I arbetet har en tidig medborgardialog bedrivits med hjälp av en interaktiv karta, där medborgare får lämna kommentarer i direkt anslutning till platser på kartan. Region Gotland visar på hur medborgardialog med dagens teknik kan drivas på nya sätt.

09:10 Erfarenheter från Värmland
Alija Tandirovic, Myndighetschef i Kils kommun
Madeleine Hellberg, Samhällsplanerare i Karlstads kommun
Kils kommun beskriver sin modell för medborgardialog där olika grupper av medborgare blir intervjuade. Karlstads kommun har arbetat mycket med medborgardialog i anslutning till sin översiktsplan och berättar om sina samlade erfarenheter i arbetet.

09:30 Dialog
Vilka förutsättningar krävs för en lyckad medborgardialog?
Vilka är dina erfarenheter av medborgardialog?

Välkomna!

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 jan 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt