28 jan 2022 klocka 09.00 - 15.00

Webbkurs: Start på ekologisk odling av frukt - 4 februari

Foto: Kirsten Jensen

Funderar du på att börja med ekologisk odling av äpplen och annan frukt för försäljning i någon form? Då är denna 3-dagars webbkurs något för dig!

Växtskydd i ekologisk fruktodling – förebyggande och aktivt. Pollinatörer, odlare och vilda. Biologisk mångfald i odlingen som del i växtskyddet – och odlingens turistvärde.

På denna digitala kurs får du lära dig om grundförutsättningar för att lyckas, och får en bättre plattform för att välja den form och storlek på odlingen som passar dina förutsättningar.

Föreläsare Kirsten Jensen, sedan 27 år rådgivare för frukt och bärodlare på Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Karin Jarl, länsstyrelsens rådgivare på biodling och minst en ekologisk fruktodlare.

Fredagen den 21:a januari 2022 kl. 9-15

Vad ska man tänka på? Förutsättningar för att lyckas med ekologisk fruktodling, krav och förberedelse på odlare och odlingsplats – förberedelser inför plantering

Fredagen den 28:e januari 2022 kl 9-15

Lämpligt sortval för ekologisk odling – och olika produkter. Olika försäljningsformer och strategier för odlingen och produkterna, inkl. turism. Lämpliga redskap i små och stora odlingar.

VAR:
Webbinarium via Skype
KOSTNAD:
Webbinarierna är kostnadsfria
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 jan 2022

Webbinarierna anordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland men även Värmländska lantbrukare har möjlighet att delta i mån av plats.

Anmäl dig

Anmälan gör du på det första kurstillfället. Där har du även möjlighet ange vilka dagar du vill delta på.

Anmälan till Webbkurs: Start på ekologisk odling av frukt

OBS! Det räcker att anmäla sig under en av kursdagarna och bocka i alla 3 dagar. 

Kontakt