Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 nov 2021 klocka 13.00 - 14.30

Erfarenhetsutbyte om kommunal vindbruksplanering

Markperspektiv upp mot vindkraftverk, roterande blad mot blå himmel

Länsstyrelsen Värmland driver projektet ’Planera i medvind’ och bjuder in till ett digitalt seminarium för att ge tillfälle åt kommuner att såväl ta del av andra kommuners vindbruksplanering som att dela med sig av sina egna erfarenheter av vindbruksplanering. Träffen inleds med goda exempel inom kommunal vindbruksplanering och avslutas med en öppen dialog.

Program

13:00 Inledning
Jörgen Persson, Länsstyrelsen Värmland
Kort presentation av resultat från kommunintervjuer.

13:10 Planering i en av Sveriges vindbrukstätaste kommuner
Mikael Ferm, Projektledare inom vindkraft i Piteå kommun
Piteå är den kommun i Sverige som har störst installerad effekt från vindkraft. Vi får ta del av Piteå kommuns erfarenheter gällande hur vindbruksplanering fungerar i en kommun som är mycket aktiv i vindbruksfrågan.

13:40 Erfarenheter från Värmland
Jack Larsson, Samhällsplanerare i Eda kommun
Malin Jonsson, Miljö- och byggchef i Torsby kommun
Eda kommun beskriver sin urvalsprocess för att ta fram lämpliga områden för vindbruk och tar även upp frågan om kapacitet i elnätet. Torsby kommun berättar om hur de arbetar med stoppområden istället för att peka ut lämpliga områden för vindbruk.

14:00 Dialog
Vilka hinder ser ni för att kunna få till en aktiv vindbruksplanering?
Vad skulle behövas för att få kommuner att arbeta mer aktivt med vindbruksplanering?

Välkomna!

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 nov 2021

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress nedan för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt