Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

16 nov 2021 klocka 14.00 - 17.00

Höstbete och avvänjning av kalvar på dikogården

Klavar och en hund i en inhägnad.

Foto: Maxstad Gård

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland anordnar Hushållningssällskapet en träff om Höstbete och avvänjning av kalvar på dikogården. Träffen börjar i Flatviks bygdegård och avslutas med ett gårdsbesök hos Till och Caroline på Maxstad gård.

Höstbete och tiden för avvänjning av kalvar är en kritisk period där många besättningar tappar i tillväxt. Att kalvar och unga djur tappar i tillväxt vid avvänjning och installning kan öka slaktåldern med flera månader. Under träffen informeras om bland annat:

○ Betesstrategi för god tillväxt på kalven under sensommar/höst

○ Avvänjning med minimerad tillväxtsvacka

○ Utfodring av dikalven i samband med avvänjning och installning

Gårdsbesök

Maxstad gård har en avelsbesättning av simmentaldjur. Till och Caroline har kor som mjölkar bra och vänjer av stora fina kalvar. De berättar om sina erfarenheter och strategier för att lyckas med kalvarnas avvänjning.

Medverkande

Anna Hultgren, Hushållningssällskapet Västra

VAR:
Flatviks bygdegård och Gårdsbesök på Maxstad gård
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 nov 2021

Anmälan

Om du vill anmäla dig eller har frågor ska du kontakta Anna Hultgren

Telefonnummer: 070-553 68 11

Kursen arrangeras i samarbete med Värmlands nötköttsproducenter och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyper för Hushållningssällskapet, den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Värmlands nötköttsproducenter Länsstyrelsen Värmland och Greppa Näringen.

Kontakt