Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17- 18 nov 2021 klocka 17.00 - 16.00

Att lyckas med ekologisk lammproduktion

Välkommen på kurs hos Elsa Lund på Lindås Lamm! På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland anordnar Hushållningssällskapet en kurs om hur du lyckas med din ekologiska lammproduktion och hur du får god tillväxt och kvalitet på dina slaktlamm.

Elsa Lund på Lindås driver framgångsrikt ekologisk lammproduktion i nybyggt fårhus och har eget slakteri och försäljning av lammkött och förädlade produkter.

Under kursen kommer följande tas upp:

  • Hur får du bra tillväxt och hög kvalitet på slaktkroppen på dina ekologiskt uppfödda lamm?
  • Vilka fallgropar ska du undvika för att lyckas med din ekologiska lammproduktion?
  • Lär dig bedöma lammens kvalitet vad gäller vikt, formklass och fettgrupp!

Kursen är uppdelad på två tillfällen:

Onsdag den 17 november kl. 17.00 – 20.00

Genomgång om hur du bedömer slaktmognad på ekologiskt uppfödda lamm och därefter bedömning av slaktlamm av olika raser, avseende formklass och fettgrupp. Lammen veterinärbesiktigas och slaktas sedan under torsdag förmiddag.

Torsdag den 18 november kl. 13.00 – 16.00

Genomgång och diskussioner om hur du lyckas med tillväxter och kvalitet i ekologiska lammproduktionen. Därefter får du se slaktkropparna på de lamm som bedömts under onsdag kväll och kan se resultatet och jämföra med din bedömning!

Medtag egen fikakorg/mat till kursdagarna.

Tänk på att du måste ha rena kläder och stövlar under kursen! 

Gå gärna in och förbered dej genom att titta på filmer och läs material som tagits fram av Lammlyftet/SLU om svensk standard för lammköttskvalitet.

Information och filmer på Lammlyftets webbplats Länk till annan webbplats.

VAR:
Lindås, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 nov 2021

Anmälan

Om du vill delta anmäler du dig till Karin Granström via SMS eller e-post.

Telefonnummer: 070-25 76 760
E-post: karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Observera att deltagarantalet är begränsat till 20 personer.

Kursen arrangeras i samarbete med Värmlands Fåravelsförening och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyper för Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Värmland, den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Värmlands läns fåravelsförening

Kontakt