Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 nov 2021 klocka 08.30 - 12.00

Friluftslivets betydelse för folkhälsan

Seniorer går stavgång

Luften är fri är ett nationellt samverkansprojekt som genomför Friluftslivets år 2021. Projektet syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Friluftsliv innebär för många fysisk aktivitet som i sin tur har goda hälsoeffekter både för kropp och själ. Att vara ute i naturen kan också innebära rekreation, avkoppling och återhämtning. Att vara ute i naturen ger helt enkelt oss människor en rad hälsovinster både fysiskt och psykiskt.

Hur kan vi arbeta för att tillgängliggöra så att fler har möjlighet till friluftsliv? Och vilka vinster utöver de hälsomässiga kan vi se? Och hur kan man som kommun planera in friluftslivet i exempelvis markplaneringen?

Program

Inledning och välkommen!
Georg Andrén, Landshövding, Cajsa Rännar, Moderator

Det är väldigt viktigt att komma ut för både kropp och själ
Rosemarie Ankre, universitetslektor i kulturgeografi, Mittuniversitetet

Tillträde till naturområden sker inte på lika villkor idag. Bristande tillgänglighet exkluderar både personer med funktionsnedsättning och äldre och utesluter dem från vardaglig vistelse utomhus – något som hindrar en positiv hälsoutveckling. Hur kan olika samhällsaktörer utveckla sina verksamheter så att de blir inkluderande och tillgängliga?

Planera hållbart - planera för grönytor
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket, Nicole Lindsjö, grön strateg, samhällsplaneringsenheten, Naturvårdsverket

Syftet och nyttan med kommunal grönplanering är flera; utvecklad biologisk mångfald, klimatanpassning, en hållbar samhällsplanering och förbättrad folkhälsa. Boverket och Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning för grönplanering – varför arbeta med grönplanering och vad är en grönplan?

Lån av fritidshjälpmedel ger bättre folkhälsa
David Mathiasson, verksamhetsledare Fritidsbanken Sverige

För att fler ska kunna ha en aktiv fritid och ha möjligheten att delta i friluftsliv behöver tillgängligheten till utrustning finnas. Fritidsbanken har som ambition att alla ska kunna låna. Därför har man nu en pågående satsning för att tillgängliggöra fritidshjälpmedel och parasportutrustning. Oavsett fysiska förutsättningar ska man kunna låna utrustning för en aktiv fritid. Under pandemin har behovet blivit extra tydligt och över 500 000 prylar har hittills lånats ut under 2021. Fritidsbanken verkar för ett hållbart friluftsliv – något som är bra för folkhälsan, samhällsekonomin, klimatet och en ökad inkludering.

Fysisk aktivitet, folkhälsa och hållbar utveckling
Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Kan naturen påverka vår hälsa och i så fall på vilket sätt? Hur hänger fysisk aktivitet, folkhälsa och hållbar utveckling ihop och vilka samband finns mellan grönska, friluftsliv och hälsa?

Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom kommun, region, idéburen organisation med frågor som rör folkhälsa, friluftsliv, kultur och fritid, samhällsplanering eller är politiker med ansvar för dessa områden.

Programmet kan komma att ändras. Mer information skickas till anmälda dagen innan konferensen.

Kontaktperson: Beatrice Högå, beatrice.hoga@lansstyrelsen.se, 010-224 72 97.

VAR:
Digital konferens
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt