01- 02 dec 2021 klocka 08.30 - 15.30

Nationell samling: internationella funktionshindersdagen 2021

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att för andra året i rad bjuda in till en nationell samling.

I år sker samlingen digitalt den 1 – 2 december. Under dessa två dagar kommer vi fördjupa oss i hur funktionshinderspolitiken kan implementeras och stärkas i kommunalt och regionalt arbete. Ledande experter kommer att göra nedslag i flertalet verksamhetsspecifika områden för att ta oss närmare full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp

Nationell samling riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.

Fem fokusområden

Dagarna innehåller fem fokusområden:

  • Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken
  • Demokrati och inflytande
  • Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning
  • Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning
  • Funktionshinderspolitik och integration

Ta del av dagarna i sin helhet eller endast de fokusområden du är intresserad av.

Program

Nedan ser du en kort beskrivning av programpunkterna för respektive dag. Hela programmet för dagarna finns också att läsa som pdf.

Programblad (PDF) Pdf, 171.4 kB, öppnas i nytt fönster.

8.30-9.00 Öppningssamtal – internationella funktionshindersdagen 2021: Vad bör vi fira och vart vill vi komma framöver?

9.00-9.20 Möjligheter till stöd i kommunalt och regionalt arbete från Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet

9.20-9.30 Paus

9.30-9.50 Läget i funktionshinderspolitiken – dåtid, nutid och framtid gällande levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

9.50-10.00 Paus

10.10-10.15 Välkommen till fokusområde ”Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken”

10.15-10.30 FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

10.35-10.45 Paus

10.45-11.05 Funktionshinderspolitiken och Agenda 2030

11.05-11.30 Att få med dialog och funktionshindersperspektiv i genomförandet av Agenda 2030

11.30-13.00 Lunch

13.00-13.50 Perspektivträngsel eller perspektivgemenskap? Tvärsektoriellt arbete i tvärperspektiv

13.50-14.05 Paus

14.05-14.20 Myndigheten för delaktighets metodstöd för strategi

14.20-14.40 En ny styrning av det kommunala tillgänglighetsarbetet

14.40-15.00 Jönköpings kommun – vinnare av EU:s Access City Award 2021

15.00-15.15 Avslutning ledning och styrning av funktionshinderspolitiken

8.30-8.40 Välkommen till fokusområde ”Demokrati och inflytande”

8.40-8.55 Myndigheten för delaktighets metodstöd för dialog

8.55-9.15 Mitt val: studiecirklar för demokratisk delaktighet

9.15-9.30 Paus

9.30-9.50 Utmaningar och möjligheter till demokratisk delaktighet – kartläggning genom workshops hos Funktionsrätt Göteborg

9.50-10.00 Avslutning demokrati och inflytande

10.00-10.10 Paus

10.10-10.15 Välkommen till fokusområde ”Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning”

10.15-10.55 Coronapandemins påverkan - resultat från MFD:s uppföljning av pandemins konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

10.55-11.10 Paus

11.10-11.30 Pandemins effekter hos personer med funktionsnedsättning: vilka lärdomar tar vi med oss?

11.30-12.40 Lunch

12.40-12.45 Välkommen till fokusområde ”Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning”

12.45-13.30 Upphandling som verktyg för att skapa tillgänglighet – vilka krav gäller enligt LOU och hur kan vi leva upp till dessa?

13.30-13.45 Paus

13.45-14.10 Upphandling för ökad delaktighet – exempel på innovationsupphandling med medborgardialog som utgångspunkt

14.10-14.15 Välkommen till fokusområde ”Funktionshinderspolitik och integration”

14.15-14.45 Välkommen vem du än är - migranter, funktionshinder och integration

14.45-14.55 Paus

14.55-15.20 Funkibator - funktionsnedsättning, innovation och integration

15.20-15.30 Avslutning

VAR:
Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 nov 2021

Kontakt