Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 okt 2021 klocka 11.00 - 16.30

Torkning, lagring, försäljning av ekologiska spannmål, trindsäd och oljeväxter

Bild från torkanläggning som kommer att besökas under kursen.

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland genomför Hushållningssällskapet en träff om torkning, lagring, försäljning av ekologiska spannmål, trindsäd och oljeväxter. Träffen riktar sig till både ekologiska och konventionella lantbrukare.

Vi kommer bland annat att få se och höra om:

  • Uppdatering av befintlig anläggning till en anläggning med betydligt större torkkapacitet och lagringsvolym
  • Olika alternativ för torkning, lagring och utlastning
  • Energilösning med minskade driftkostnader och mindre klimatpåverkan
  • Systemlösningar för att klara att hantera olika sortiment och kvaliteter
  • Investeringskostnad och beräknade årliga rörliga kostnader
  • Investeringsutrymme baserat på avsalupris, inköpspris för foder, legotorkning med mera
  • Andra lokala gårdsexempel

Träffen anordnas i samarbete med föreningen Ekologiska lantbrukarna Värmland.

Medverkande

Johan och Oskar Svantesson, Hugo Westlin, Hushållningssällskapet, representanter från handeln och Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet

Frågor

Kontakta Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet

Logotyper för Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Värmland, den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Ekologiska lantbrukarna
VAR:
Majorskullen och Västbro Gård Värmlandsbro. Vi börjar träffen på sal vid Majorskullen där vi även äter lunchlåda ifrån Grön ko. Under eftermiddagen fortsätter träffen med visning av anläggningen vid Västbro.
KOSTNAD:
Lunch och eftermiddagsfika kostar 80 kr och betalas med swish.I övrigt så är träffen finansierad av landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen Värmland
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 okt 2021

Anmälan

Om du vill delta anmäler du dig Daniel eller Lina via telefon eller e-post.

Daniel

Telefonnummer: 070-829 19 94
E-post: daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se

Lina

Telefonnummer: 070-649 01 39
E-post: lina.ulff.delprato@hushallningssallskapet.se

Covid-19: Vi påminner om att vi fortsatt kan påverkas av den rådande pandemin och vi måste förhålla oss till regelverk och restriktioner. Deltagarantalet kan därför komma behöva begränsas utifrån rådande restriktioner. Först till kvarn vid anmälan gäller. Vi förutsätter att deltagare tar sitt ansvar och vidtar de försiktighetsåtgärder som ni kan för att minska smittspridningen.

Kontakt