08 dec 2021 klocka 08.30 - 12.30

Metod- och fortbildningsdagar för samhällskommunikatörer

Välkommen till den andra av två digitala halvdagar, dagens tema är mångreligiositet och sekularitet. Utbildningarna, som hålls 2 och 8 december, erbjuder samhällskommunikatörer fortbildning inom områdena jämställdhet och religion kopplat till undervisning inom samhällsorienteringen.

Målgruppen för fortbildningen är samhällskommunikatörer i Dalarnas-, Värmlands-, Västra Götalands- och Örebro län.

8 december kl. 8.30 – 12.30

Tema: Mångreligiositet och sekularitet

 • Från kristen enhetsstat till Europas mest sekulariserade och mest mångreligiösa land
 • Den sekulära staten, lagen och det mångreligiösa samhället
  Simon Sorgenfrei, docent Religionsvetenskap, Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, Södertörns högskola

2 december kl. 8.30 – 12.30

Tema: Jämställdhet

 • Presentation av nya metodstödet för samhällsorientering utifrån ett jämställdhetsperspektiv
  Evelina Lindén, utvecklare, enheten för Folkhälsa och rättighetsfrågor, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Hur hänger jämställdhet ihop med det jag undervisar om?
  Martina Skrak, jämställdhetsstrateg, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne
 • Jämställt föräldraskap
  Madelene Larsson, nationell samordnare föräldraskapsstöd, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Örebro

Dagarna kommer innehålla interaktiva inslag med tid för erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.

Kontakt och frågor

Frågor rörande metod- och fortbildningsdagarna besvaras av ansvariga för samhällsorienteringen hos respektive Länsstyrelse:

Dalarnas län

Patric Samuelsson
E-post: patric.samuelsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–2250369

Värmlands län

Nour Aghy
E-post: nour.aghy@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–2247348

Västra Götalands län

Elin Sandberg
E-post: elin.sandberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–2244689

Örebro län

Ingela Fredriksson
E-post: ingela.fredriksson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–2248614

Anmäl dig

Var:
Digital utbildning
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
01 dec 2021

Kontakt