Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 okt 2021 klocka 13.00 - 14.30

Energiomställning och förnybar elproduktion – hur påverkar det oss regionalt och lokalt?

Riksdagen har slagit fast målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Länsstyrelsen Värmland driver projektet Planera i medvind och bjuder in till ett digitalt seminarium för att belysa utmaningar och möjligheter ur ett regionalt och lokalt perspektiv.

För att nå det nationella målet krävs en kraftsamling i hela samhället. Vindkraft är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar elproduktion, och vindkraftens betydelse väntas öka under den kommande 20-års perioden.

Målgrupp

Målgrupp för mötet är kommun- och regionpolitiker, chefer inom regional och kommunal förvaltning samt näringslivsutvecklare.

Program

13:00 Inledning

Jörgen Persson, Länsstyrelsen Värmland
Energisystemet ställs om - vad innebär det för oss på regional och lokal nivå?

13:20 Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Lena Odeberg, Naturvårdsverket
En viktig fråga för en hållbar vindkraftsutbyggnad är att utbyggnaden fördelas på ett lämpligt sätt över landet. I strategin finns bland annat förslag på en regional fördelning av den förväntade utbyggnaden. Lena Odeberg har arbetat som uppdragsledare vid framtagandet av den nationella strategin som publicerades i januari 2021.

13:40 Utredning om en rättssäker vindkraftsprövning

Lise Nordin, Västra Götalands regionen
Kommunen måste idag ge sin tillstyrkan för att tillstånd ska kunna ges till en vindkraftsanläggning. Finns behov av att göra miljöprövningen mera rättssäker och förutsägbar? Regeringen tillsatte i oktober 2020 Lise Nordin som särskild utredare för att undersöka förutsättningarna. Utredningen lämnades över till regeringen i juni 2021.

14:00 Dialog

Hur behöver din organisation förbereda sig för att möta utvecklingen i energisystemet?

Välkomna!

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt