Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 sep 2021 klocka 13.00 - 14.00

Inkludering, delaktighet och inflytande - förutsättningar för demokrati

Grafik, logga Demokrati Värmland

Att alla i Värmland ses som en del av samhällsgemenskapen med samma möjligheter till delaktighet och inflytande är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom integrationsområdet. I uppdragen ingår att fördela statsbidrag till integrationsfrämjande insatser som syftar till att underlätta integration och etablering för såväl asylsökande som nyanlända och ensamkommande barn

Välkommen till ett seminarium där du får veta mer om Länsstyrelsens integrationsuppdrag och hur vi arbetar för att främja inkludering, delaktighet och inflytande. Du får också lyssna till erfarenheter och lärdomar framförda av både projektledare och deltagare från några av alla de integrationsprojekt som genomförts i länet. Vilken betydelse har projekten haft för demokratiutvecklingen i Värmland? På vilket sätt har projekten bidragit till inkludering, delaktighet och inflytande i samhället?

Deltagare:

Fredrik Eriksson, fritidskonsulent, Säffle kommun

Jörgen Johansson, Säffle karateklubb

Angelica Vornanen, Integrationssamordnare, Eda integrationscenter

Fiori Tsegai, projektdeltagare Eda integrationscenter

Martina Henricson, samordnare integration, Svenska kyrkan

Nour Aghy, integrationsutvecklare Länsstyrelsen Värmland

Maria Ekholm, integrationsutvecklare Länsstyrelsen Värmland

Beatrice Högå, utvecklingsledare Länsstyrelsen Värmland

Seminariet kan ses via Länsstyrelsen Värmlands youtube-kanal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VAR:
YouTube, Länsstyrelsen Värmlands kanal
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt