Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

24 sep 2021 klocka 10.45 - 11.45

Får alla vara en del av demokratin?

Grafik, logga Demokrati Värmland

Vår demokrati bygger på principen om allas lika värde och är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla har rätt att på olika sätt ta del av, vara delaktiga i och vara med och påverka vårt samhälle.

Trots att detta är en mänsklig rättighet visar flera rapporter och undersökningar att detta inte fungerar i praktiken. Personer med funktionsnedsättning röstar bland annat inte lika ofta som andra och är inte i så stor utsträckning representerade inom politiken. Något som ofta beror på olika former av hinder eller attityder i samhället. Ändå finns rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, genom internationella konventioner och lagstiftning. Så vad är det som gör att de inte får sina rättigheter uppfyllda?

Välkommen till ett seminarium där du får veta mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur det ser ut med den demokratiska delaktigheten för gruppen personer med funktionsnedsättning. Hur kan vi undanröja hinder och tillse att alla får sina rättigheter tillgodosedda?

Medverkande:

Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg Region Värmland

Barbro Boomsma, ombudsman Funktionsrätt Värmland

Monica Ekström, ordförande Funktionsrätt Värmland

Eva Julin Dombrowe (L), ordförande Rådet för Funktionsrätt, Region Värmland

Beatrice Högå, utvecklingsledare Länsstyrelsen Värmland

Seminariet kan ses via Länsstyrelsen Värmland youtube-kanal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VAR:
YouTube, Länsstyrelsen Värmlands kanal
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt