Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 sep 2021 klocka 08.00 - 18.30

Resa om betesbaserad ekologisk nötköttsproduktion

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland anordnar Hushållningssällskapet en studieresa för nötköttsproducenter där temat är betesbaserad ekologisk nötköttsproduktion.

Ett tillfälle att träffas, besöka kollegor och ta del av varandras erfarenheter! Under resan kommer vi att besöka flera ekologiska nötköttsproducenter i Dalsland. Resan startar klockan 8.00 från Hushållningssällskapet på Ventilgatan 5 i Karlstad.

Det finns gott om plats i Bussen och parkering finns. Det finns även möjlighet att ansluta efter vägen!

Självklart ska rådande restriktioner och rekommendationer för att begränsa spridningen av Covid 19 beaktas och följas under resan. Genomförandet av resan anpassas också därefter.

Program


9.15 Besök och fika hos Larssons Gårdsbutik & Lantbruk, Ånimskog

Här driver Malin och Johan Larsson ekologisk dikoproduktion med ca 50 kor och vidareuppfödning av alla kalvar. Raserna som används är treras-korsning Hereford, Charolias och Limousin. Gården har arbetet mycket med att restaurerade betesmarker och vi får ta del av praktiska erfarenheter av detta arbete. På gården finns också café och gårdsbutik och här serveras vi förmiddagsfika!

11.30 Bäckens gård Bäckefors, Bo Bengtsson

På Bäckefors gård finns ekologisk dikoproduktion och egen torvtäckt för att producera strö till djuren. Man har ca 150 kalvningar per år av korsningar Hereford, Charolais, Limousin även en del Simmental. Bo berättar om sin betesbaserade produktion och erfarenheter av att ha en egen torvtäkt. På gården finns också en hel del annan verksamhet och olika djurslag bl.a. Alpackor.

13.00 Lunch på Nuntorp

Vi gör en rundvandring på Gröna Klustret på Nuntorp, tar vi del av verksamheten och besöker bl.a. Swedish Agro för information om nyheter.

15.30 Gunnarsbergs Ekolantbruk, Frändefors

Här driver Christian Håkansson ekologisk dikoproduktion med 160 kor och vidareuppfödning av kalvar. Christian använder i huvudsak semin i bruksbesättning bl.a. för att slippa arbetet med att ha avelstjurar. Christian strävar efter en uppfödningsmodell som ger klimateffektiv produktion och kött med bra smak och kvalitet. Gården har kalvningar två gånger om året. De dominerande raserna är Hereford och Aberdeen Angus.

ca 18.30 Åter Karlstad

Logotyper för Hushållningssällskapet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Länsstyrelsen Värmland
VAR:
Startar vid Hushållningssällskapet på Ventilgatan 5 i Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Du betalar endast mat och fika på plats!
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 sep 2021

Anmälan

Om du vill delta anmäler du dig till Karin Granström via sms till 070-257 67 60 eller via e-post till karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Kontakt