Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 nov 2021 klocka 09.00 - 12.00

Återfallsförebyggande arbete och våldsutövare i nära relation

Illustration: Annefrid Sjöman.

Regeringen har fattat beslut om ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förändringen gäller från 1 augusti 2021 och för många kommuner innebär det utmaningar i att hitta nya arbetssätt, göra riskbedömningar samt att ge insatser till den våldsutövande. Länsstyrelserna Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro bjuder in till konferens för information och inspiration till arbetet med våldsutövare.

Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För att våldet ska upphöra behövs insatser till våldsutövarna som leder till att förändra det våldsamma beteendet.

Under seminariet finns följande programpunkter:

  • Sång med Tina Wilhelmsson – Tina Wilhelmsson använder visor och ett engagerat scenspråk som medel för att skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle.
  • Bedömningsmetoder för våldsutövare, Socialstyrelsen - Socialstyrelsen om förutsättningarna för att utveckla bedömningsmetoder för våldsutövare inom socialtjänst.
  • Att arbeta med våldsutövare och våldsutövande kvinnor, Kriminalvården -Kriminalvården har lång erfarenhet av att arbeta med våldsutövare och vi får veta mer om deras arbete och behandlingsprogram.
  • MVU – Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala – MVU berättar om deras arbete med våldsutövare och projektet Trygga föräldrar – trygga barn – bryt våldsarvet.
  • NY – Stickan – en Krismottagning för män i Gävle – Att arbeta i stödsamtal med män utifrån olika psykosocial problematik där våld i nära relationer är en av orsakerna till varför man söker stöd.
  • UTGÅR – Krismottagningen för män i Värmland – Krismottagningen för män berättar om deras arbete och om IVIN – internetbehandling mot våld.

MÅLGRUPP: Dagen riktar sig till yrkesverksamma i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län inom kommun, myndighet, civilsamhälle och region.

VAR:
Digitalt seminarium, länk skickas ut till anmälda deltagare innan start
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 nov 2021

Kontakt