Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

16- 17 sep 2021 klocka 09.00 - 15.00

Välkommen på utbildning i förebyggandecoach

Möter du ungdomar i din yrkesroll? Tycker du ibland att det är svårt att möta frågor som handlar om cannabis, tobak, psykisk ohälsa, relationer eller annat som du möter? Då kan Förebyggandecoach vara något för dig!

Länsstyrelsen Värmland tillsammans med tre kommuner bjuder in till andra utbildningsomgången i konceptet Förebyggandecoach. Som utbildad Förebyggandecoach är du med och stärker skyddsfaktorerna hos barn och unga i Värmland. Utbildningen ger dig grunderna i förebyggande arbete med fokus på de skyddsfaktorer som vi som vuxna har störst möjlighet att påverka såsom skolnärvaro, meningsfull fritid och god relation mellan föräldrar och barn.

Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesroll möter barn och unga. Du kan vara förskollärare, lärare, kurator, socialsekreterare, fritidsledare, områdespolis eller ideellt aktiv.

Du kommer under utbildningen få dela erfarenheter med andra yrkesgrupper och få möjlighet till reflektion och samtal kring din och er gemensamma roll i det förebyggande arbetet.

Utbildningen syftar till att

  • stärka dig i din yrkesroll
  • ge dig fler argument för att möta unga med svar på aktuella frågor
  • öka din kunskap om aktuella frågor inom förebyggande arbete
  • diskutera och möta konsekvenser av pandemin
  • att hitta gemensamma förhållningssätt
  • öka jämlikheten genom att bidra till samsyn i det förebyggande arbetet.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen kommer du att få information om risk och skyddsfaktorer, vad säger forskningen och hur använder du dig av det i ditt dagliga arbete.
Vad vet vi om ungas användning av och attityder till ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) i Värmland. Du kommer tillsammans med övriga deltagare också få reflektera och diskutera bemötande i kontakt med barn och unga samt dela utmaningar och goda exempel från ditt arbete.

Välkomna önskar arbetsgruppen!

Utbildningen sker i samarbete med

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt