12 jun 2021 klocka 09.30 - 15.00

Ängsskötsel för nästa generation

Välkommen till en kurs för dig som har anknytning till ängsmark! En kurs som tar ett helhetsgrepp på ängar, deras skötsel, historia och biologiska mångfald.

Har du tagit över en ängsmark från dina föräldrar, mor- eller farföräldrar, eller kommer du kanske att göra det en vacker dag? Vill du lära dig mer om ängar, varför de behöver slås för att blommor och fjärilar ska finnas kvar? Den här kursen är till för dig som har anknytning till ängsmark. Under dagen berättar vi om ängens historia, tittar på särskilda ängsväxter och provar att slå med lie.

VAR:
Risviken, Årjängs kommun
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 jun 2021

Mer information om kursen lämnas av Maria Sundqvist, maria.sundqvist@lansstyrelsen.se, 010-224 72 74

Kontakt