08- 09 sep 2021 klocka 00.00 - 00.00

Utbildningsdagar om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Värmland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik samverkan.

Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också möjlighet att samverka och arbeta i yrkesspecifika grupper samt ta del verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

MÅLGRUPP
Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor.

DATUM
8-9 september, klockan 09:00-16:00

PROGRAM
Ett detaljerat program skickas också ut till er som ska delta.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Dag 1

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barn- äktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
  • Information om befintlig och ny lagstiftning på området.
  • Motverka bortförandet av barn och/eller barn som kvarhålls utomlands mot sin vilja.

Dag 2

  • Yrkesspecifik fördjupningsutbildning för förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor.
  • Fördjupat arbete i grupper utifrån fallbeskrivningar.
  • Separat informationspass till chefer och politiker.

Uppföljningsdag

  • Gemensam uppföljningsdag 3 februari 2022 tillsammans med chefer och politiker.


I samverkan med

Logga Länsstyrelsen Östergötland
Logga nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland
VAR:
Utbildningen sker digitalt. Länk kommer skickas ut till din e-postadress i god tid innan utbildningen.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt