31 maj 2021 klocka 13.30 - 16.00

Nätverksträff för Ett Jämställt Värmland

Mönster jämställdhet

Länsstrategin Ett jämställt Värmland pekar ut riktningen och har just visionen ett jämställt Värmland. För att lyckas med det behöver vi alla hjälpas åt och ta ett samlat grepp. Du hälsas därför välkommen till nätverksträff för Ett jämställt Värmland. Ett tillfälle där vi fyller på med kunskap, lyfter goda exempel och hämtar inspiration till ett fortsatt jämställdhetsarbete för ett bättre Värmland för alla. Nätverksträffen är ett samarrangemang av Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland.

Program för dagen
13:15 Incheckning för de som vill testa tekniken

13:30 Inledning av Petra Ericson, Länsstyrelsen Värmland & Gunilla Evers, Region Värmland

13:40 Mikael Thörn, Senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten ger oss en bild över myndighetens uppdrag samt om pandemins konsekvenser på jämställdheten. ”Jämställdhetsmyndigheten bedömer att coronapandemin kan få konsekvenser inom samtliga delmål i den svenska jämställdhetspolitiken. Vid sidan av Jämställdhetsmyndighetens övriga verksamhet analyserar vi utvecklingen och konsekvenserna av coronaviruset och covid-19. Precis som det är viktigt att förstå vilken betydelse det har för samhällsekonomin och den psykiska hälsan är det viktigt när det gäller jämställdheten” Aktuell rapport: Håll i, håll ut och växla upp (2021:14)

14.30 Paus

14.45 Cecilia Fjellman Fredholm, verksamhetsansvarig på Nyföretagarcentrum Södra Värmland berättar om hur de jobbar med jämställdhet i dag samt om pandemins konsekvenser på jämställdheten. Så här vill vi bidra till Ett jämställt Värmland: ”I vårt arbete med att träffa idébärare och nyföretagare har vi en viktig roll i att möta alla på ett jämlikt sätt, att prata jämlikhet, inkludering och normer med de vi träffar för att de ska ha insikt i detta i sitt företagande. Alla ska kunna starta företag och få den hjälp de behöver och företag ska agera på ett schyst och inkluderande sätt mot alla sina kunder. Där är vi en viktig del för att få det att hända.”

15.15 Paus

15.20 Bengt Libäck, VD och Sofie Gustavsson HR- och rekryteringskonsult, på Testhuset berättar om hur de jobbar med jämställdhet i dag samt om pandemins konsekvenser på jämställdheten. Så här vill vi bidra till Ett jämställt Värmland: ”Genom att alltid fokusera på personers styrkor och alla människors lika värde bidrar vi starkt till en mer rättvis och därmed jämställd process vid matchning till olika arbeten.”

15.50 Information från Länsstyrelsen och Region Värmland

16.00 Tack för idag!

VAR:
Digitalt - länk kommer att skickas separat
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt