04 maj 2021 klocka 18.00 - 20.00

Får på naturbetesmarker

Välkommen till en webbträff med Theo den Braver på Gård- och Djurhälsan!

Theo går igenom hur du kan planera för att få både god lammtillväxt och välskötta naturbetesmarker.

Logotyp för Länsstyrelsen Värmland och för den europeiska fonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Utbildningstillfället ges via Skype.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 maj 2021

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka e-post till asa.enefalk@lansstyrelsen.se.

Ange namn och telefonnummer och om du är lantbrukare eller hör till ett lantbruksföretag.

Kontakt