04 maj 2021 klocka 18.00 - 20.00

Får på naturbetesmarker

Välkommen till en webbträff med Theo den Braver på Gård- och Djurhälsan!

Theo går igenom hur du kan planera för att få både god lammtillväxt och välskötta naturbetesmarker.

Logotyp för Länsstyrelsen Värmland och för den europeiska fonden för landsbygdsutveckling

VAR: Utbildningstillfället ges via Skype.

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 maj 2021

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka e-post till asa.enefalk@lansstyrelsen.se.

Ange namn och telefonnummer och om du är lantbrukare eller hör till ett lantbruksföretag.

Kontakt