07 maj 2021 klocka 08.30 - 12.00

Inbjudan till regional nätverksträff för sfi

Bild på pratbubbla

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till regional nätverksträff för pedagoger inom sfi i Värmland den 7 maj. Utifrån uppdraget att verka för, och främja regional samverkan mellan kommuner vad det gäller etableringsinsatser och insatser för gruppen nyanlända kommer Länsstyrelsen att fortsatt samordna det regionala sfi nätverk som etablerades inom projektet Värmland tillsammans.

08.45 Digital incheckning

09.00 Länsstyrelsen hälsar välkomna
Sofia Olsson, integrationsutvecklare Social hållbarhet Länsstyrelsen Värmland

09.15 Yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI i Falu kommun
Ylva Ljungqvist, Utvecklingsmäklare Falu kommun
Linnea Olofsson, Sva-lärare och tf bitr rektor, utbildningsanordnare KUI (KompetensUtvecklingsInstitutet)
Semra Mujic, yrkeslärare, utbildningsanordnare KUI

10.00 Paus

10.15 Frågestund med Falu kommun
Ylva Ljungqvist, Linnea Olofsson och Semra Mujic

10.45 Paus

11.00 Möjligheter och framgångsfaktorer med fjärrundervisning
Lisa Svensson, verksamhetschef på Folkuniversitetet i Karlstad

11.45 Dagen avslutas

> Här finns inbjudan med programmet (PDF). Pdf, 216.1 kB.

VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt