20 apr 2021 klocka 13.00 - 15.00

Inbjudan till webbinarium: Resultat från fallstudie om klimatanpassning i Klarälvsområdet

Flygbild över Klarälven. Visar dess slingrande meanderutseende.

Länsstyrelsen Värmland har utfört en fallstudie, där vi tillsammans med ett flertal intressenter har genomfört tre workshops där vi tittat närmare på flödet och regleringen i Klarälven i ett förändrat klimat. Nu delar vi med oss av resultatet från fallstudien genom ett webbinarium där du är välkommen att delta.

Under webbinariet kommer vi att dela med oss av konkreta resultat men även reflektera över arbetssättet och lärdomar genom intervjuer med deltagare från workshops och arbetsgruppen.

Fallstudien har skett inom projektet C5a (Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation), ett internationellt klimatanpassningsprojekt som pågår mellan 2019-2021.

Fallstudien har undersökt hur ett helhetsperspektiv och samarbete över sakområden gynnar åtgärder i Klarälvsområdet. Målet med fallstudien är bland annat kunskapsdelning mellan intressenter i Klarälvsområdet som bidrar till ett helhetsperspektiv samt att öka kunskapen om ett förändrat klimats påverkan på Klarälvens flöde, reglering och område.

Inom fallstudien har vi haft en arbetsgrupp finansierad av SMHI:s Myndighetsnätverk för klimatanpassning. Gruppen består av representanter från Länsstyrelsen Värmland, SMHI, SGI och Trafikverket. Arbetsgruppen har planerat och genomfört fallstudiens aktiviteter och sammanställning.

Om C5a (www.northsearegion.eu/c5a) Länk till annan webbplats.

Logo för C5a
VAR:
Skype, länk till mötet kommer närmare mötesdatum.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt