Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 apr 2021 klocka 18.00 - 20.00

Nötkreatur på naturbetesmarker

Hur skapar man en välskött naturbetesmark samtidigt som djuren tillväxer bra och har god hälsa? Det får vi veta mer om i denna webbträff med Maja-Lena Främling! Kursen är inriktad mot värmländska förhållanden.

Maja-Lena Främling från Lantbruksråd i Väst lär oss mer om beläggningsgrad och tillväxt på ungnöt, parasiter, betesplanering och betesstrategi. Vi kommer också att få veta mer om inkomstkällor i dikalvsproduktionen. Webbträffen kommer att följas upp med en träff i fält i september.

Logotyp för Länsstyrelsen Värmland och för den europeiska fonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Kursen sker via Skype. Du får en länk efter att du anmält dig.
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 apr 2021

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mail till asa.enefalk@lansstyrelsen.se 

Ange namn, telefonnummer, personnummer och om du är lantbrukare eller hör till ett lantbruksföretag.

Kontakt