Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 maj 2021 klocka 08.30 - 12.00

Informationsträff om statlig ersättning – integration

Bild på leksaker

Kommuner och regioner/landsting har rätt till ersättning från staten för vissa kostnader för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommunen ansöka om.

Migrationsverket och Länsstyrelserna i Värmland, Dalarna och Örebro län bjuder därför in till en informationsträff om statliga ersättningar för mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn där aktuell information om återsökningar kommer att ges.

Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om de statliga ersättningarna i mottagandet av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn som finna att få samt att ge verktyg för arbetet med ersättningar i det dagliga arbetet.

Vi vänder oss till tjänstepersoner från länens kommuner med ekonomiskt ansvar samt handläggare som arbetar med återsökningar.

> Klicka här för att anmäla dig hos Länsstyrelsen Dalarna. Länk till annan webbplats.

VAR:
Via länk som skickas ut innan mötet
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 maj 2021

Kontakt