26 mar 2021 klocka 17.00 - 19.00

Naturbete, naturbeteskött och försäljning

Betande får på Öland

Denna webbföreläsning arrangeras av Länsstyrelsen i Blekinge. Vi får lära oss mer om köttproduktion på naturbetesmarker och om försäljning via REKO-Ring.

Anna Jamieson, verksamhetsledare föreningen Naturkött i Sverige, föreläser om naturbete, naturbeteskött och certifiering.
Heike Tlatlik, Lilla Köksgården och administratör REKO-Ring, föreläser om REKO, lokal direktförsäljning från producent till konsument, vad är det, hur går det till och vilken efterfrågan finns det på lokalproducerat kött.

VAR:
Föreläsningarna sker digitalt via Skype.
KOSTNAD:
Att delta är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 mar 2021

Föreläsningarna sker digitalt via Skype. Att delta är kostnadsfritt, först till kvarn. Målgruppen är i första
hand lantbruksföretag och andra verksamma på landsbygden i Blekinge men i mån av plats är alla välkomna.
För anmälan och mer uppdaterad information följ länken Kalender | Länsstyrelsen Blekinge
(lansstyrelsen.se) eller e-posta Sofia Persson, Länsstyrelsen Blekinge, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se

Kontakt