11 nov 2021 klocka 09.00 - 16.00

Att arbeta med våldsutövare

Spindelnät

Länsstyrelsen välkomnar er till en dag om våldsutövare socialnämndens ansvar och behandling.

Syftet med dagen är att ge en ökad kunskap om utgår att vi måste upptäcka våldsutövare, motivera, utreda, behandla och upprätthålla en förändring. Målgrupp: personer som kommer i kontakt med våldsutövare.

> Hämta inbjudan med program (PDF)PDF

VAR: Digitalt – länk skickas i nära anslutning till dagen

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt