27- 29 apr 2021 klocka 08.30 - 16.00

Regional Stabschefsutbildning

Himmel

Utbildningen kommer att genomföras digitalt och syftar till att utbilda stabschefer i gemensam regi i Värmland och att därigenom utveckla gemensam regional förmåga, gemensam metodik och skapa en gemensam uppfattning om ledning i Värmland. Kursen vänder sig främst till krisorganisationer inom kommuner, Regionen och Länsstyrelsen.

Målet med utbildningen är att du ska stärkas i din roll som stabschef genom att kunna leda och samordna din stab på bästa sätt. Efter utbildningen kommer du kunna agera medvetet i din roll, du vet hur du ska tillämpa stabsmetodik och olika beslutsmodeller, hur du ska ställa krav på din stabs arbete, bearbeta och presentera beslutsunderlag till beslutsfattare m.m.

VAR:
Utbildningen sker genom Teams
KOSTNAD:
8 000 kr exkl. moms, per person
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt