Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 feb 2021 klocka 09.00 - 15.30

Digital träff om ekologiskt
vallfoder med fokus på protein

Hushållningssällskapet bjuder in till en kurs som handlar om hur du ökar skörden och förbättrar proteininnehållet på vallfoder inom ekologisk odling.

Under dagen kommer bland annat följande tas upp:

  • Odlingsåtgärder för hög skörd och bra proteininnehåll
  • Olika skördesystems påverkan på vallfodret
  • Öka proteinutnyttjandet från grovfodret och minska andelen inköpt protein
  • Erfarenhetsutbyte och praktiska exempel (se mer detaljerat program nedan)

Kursen kommer att genomföras digitalt i Teams. För de som vill finns det möjlighet att testa sin uppkoppling och logga in på måndag den 15:e. Meddela i så fall det när du anmäler dig.

Medverkande

Medverkar på kursen gör Pauliina Jonsson (Jordbruksverket), Margareta Dahlberg
(MD Lantbruksråd), Rolf Spörndly (SLU), Anna Hultgren och Daniel Hedeås (Hushållningssällskapet Västra)

Anmälan

Du anmäler dig genom att kontakta Daniel Hedeås, 0708-29 19 94, daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se eller till Anna Hultgren 0705-53 68 11, anna.hultgren@hushallningssallskapet.se

Program

Tiderna i programmet är ungefärliga

Tid

Innehåll

Föreläsare

09:00 - 09:15

Inledning.

Anna och Daniel

09:15 - 10:00

Vad behöver mjölkkor och växande ungnöt för proteinnivåer i foderstaten? Olika exempel på foderstater och när går det att använda mer egenodlat protein? Hur långt kommer vi på spannmål och grovfoder?

Margareta och Rolf

10:00 - 10:20

Kaffepaus


10:20 - 11:00

Vilka åtgärder kan man genomföra i växtodlingen för att öka andelen egenodlat protein i foderstaten? Vad kan man göra för att odla fram mer protein i slåttervallen?

Pauliina

11:00 - 11:10

Bensträckare


11:10 - 11:45

Fortsättning åtgärder i växtodlingen. Proteingrödor till grönfoder. Vårsådd råg med insådd till bete. Effekter av tidig eller sen putsning av vallen på hösten.

Pauliina

11:45 - 12:15

Vallskördesystem. Vad är viktigt att ta hänsyn till vid skörden för en optimal foder- och proteinkvalitet? Har tillsatsmedel effekt även före lagring?

Rolf

12:15 - 13:15

Lunch


13:15 - 13:45

Olika system och alternativ för lagring av grovfoder. Hur bevarar man proteinkvaliteten under lagringen på bästa sätt? Fallgropar vi ska undvika med hjälp av genomtänkta åtgärder. Praktiska exempel.

Rolf och Margareta

13:45 - 13:50

Bensträckare


13:50 - 14:30

Utfodring. Vid vilket system och foderblandning kan mjölkkor och växande ungnöt ta vara på vallfoderprotein på bästa sätt. Praktiska exempel.

Margareta

14:30 - 14:50

Kaffepaus


14:50 - ca 15.30

Några gårdsexempel

Mjölk och växande ungnöt

Ca 15:30

Sammanfattning och avslutning

Anna och Daniel

VAR:
Digitalt i Teams
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 feb 2021

Kontakt