13 jan 2021 klocka 13.00 - 16.00

Risk och skyddsfaktorer som påverkar ensamkommande barns anpassning

Himmel

Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Örebro bjuder den 13 januari in till en föreläsning med fokus på risk och skyddsfaktorer som påverkar ensamkommande barns anpassning. Föreläsningen genomförs tillsammans med Karlstad Universitet.

Kjerstin Almqvist, adjungerande professor vid Karlstad Universitet, kommer i föreläsningen ge en översikt av belastande faktorer så som traumatiska erfarenheter, förluster och långvarig stress som kan påverka ensamkommande barns möjlighet till anpassning, och skyddsfaktorer som forskning har lyft fram.

Barnrättsperspektivet är det genomgående temat i föreläsningen, där fokus ligger på de tre p (protection, participation and provision), det vill säga barns rätt till det skydd de behöver, till delaktighet i saker av vikt som angår dem och till det stöd och de insatser som barnet behöver.

Program

12.45 Digital registrering och incheckning

13.00 Risk och skyddsfaktorer som påverkar ensamkommande barns anpassning, Kjerstin Almqvist

16.00 Dagen avslutas

Välkommen med din anmälan!

Länk till föreläsningen skickas den 12 januari.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt